I Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lublińcu

I Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lublińcu

21.12.2017 10:58
Lubliniec.Info
Czytanie treści strony dostępne

Stowarzyszenie bonum ART zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lublińcu, który odbędzie się w dniach 27 i 28 stycznia 2018 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w przesłuchaniach i Koncercie Galowym.

Organizator: Stowarzyszenie Promocji Kultury bonum ART (42-700 Lubliniec, ul. Robotnicza 1 m. 101) we współpracy z Parafią św. Stanisława Kostki „u Oblat” (42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 6) pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Lublińca, Pana Edwarda Maniury.

Termin:
Festiwal odbywa się w dniach:
27.01.2018 r. - Konkurs
28.01.2018 r. – Koncert Galowy Laureatów
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj

KONTAKT:
Adres e-mail : stowarzyszenie@bonumart.pl

1. I Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lublińcu ma formułę Konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych od lat 7 do lat 107. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne oraz chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone.

2. Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniu konkursowym jest dokonanie zgłoszenia.
Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa- Karta Zgłoszeniowa przesłana do dnia 13.01.2018 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w przesłuchaniach-Konkursie. Organizatorzy proszą wykonawców o nie dublowanie zgłoszeń i nadsyłanie ich w miarę możliwości pocztą elektroniczną (każdy uczestnik może wystąpić na scenie tylko raz).

3. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej Karty Zgłoszeniowej, co do której istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. Liczba zgłoszeń do Konkursu jest ograniczona do ilości 90 podmiotów łącznie we wszystkich kategoriach (decyduje kolejność zgłoszeń!!!).

5. Udział w Konkursie i Koncercie Galowym Laureatów jest bezpłatny. Dopuszczalne piosenki konkursowe to: kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne w języku polskim.

6. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń zostanie sporządzona lista uczestników przesłuchania konkursowego, a szczegółowy harmonogram Konkursu pojawi się na stronie Stowarzyszenia bonum ART do dnia 17.01.2018r. (bonumart.pl).

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Festiwalu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji I Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lublińcu.

9. O przyznawaniu miejsc i nagród decyduje jury. Jurorzy mają prawo nie przyznawać wszystkich miejsc oraz wyróżnień w danych kategoriach. Jury zastrzega sobie również prawo do zmiany piosenki wykonywanej przez nagrodzonego na Koncercie Galowym Laureatów, w przypadku dublowania się konkretnego utworu.
Miejsce imprezy:
- Przesłuchania konkursowe odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, ulica Plebiscytowa 9.
- Koncert Galowy Laureatów odbędzie się w Parafii św. Stanisława Kostki („u Oblat”), ulica Piłsudskiego 6.

Przebieg imprezy:
- Rozpoczęcie Konkursu o godzinie 9:00 (godzina może ulec zmianie).
- Uczestnicy Festiwalu wykonywać będą 1 lub 2 utwory, w zależności od życzenia jury.
Uczestnicy oceniani będą w sześciu kategoriach:
1. Dzieci od 7 do 11 lat
2. Młodzież od 12 do 18 lat
3. Dorośli od 19 lat do 60

4. Dorośli od 61 lat do 107 lat
5. Zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne
6. Chór

W zależności od ilości zgłoszeń oraz wieku uczestników w kategorii 5 i 6 organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia jej na dwie grupy wiekowe (I – szkoły podstawowe, II gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz dorośli). W przypadku zbyt małej ilości uczestników w kategoriach 1-6 (poniżej 3 podmiotów wykonawczych) organizator ma prawo do przeniesienia uczestników do innej kategorii.

Warunki techniczne:
1. Uczestnicy zobowiązani są w dniu Konkursu (27. 01. 2018r.) do zarejestrowania się u organizatora co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem przesłuchania konkursowego w danej kategorii oraz dostarczyć organizatorowi podkładów w formacie Mp3 oraz na płycie CD.
2. Organizator dysponuje mikrofonami oraz sprzętem umożliwiającym nagłośnienie maksymalnie dwóch instrumentów, z wyłączeniem perkusji.
Nagrody:
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii, nagrodę Grand Prix oraz upominki dla podmiotów wyróżnionych. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów jest jej osobisty odbiór na Koncercie Galowym Laureatów. W innym przypadku organizator i jury zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia innego laureata.

Uwagi końcowe:
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie i ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
5. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie bonumart.pl
6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

KONTAKT:
Adres e-mail : stowarzyszenie@bonumart.pl
Agnieszka Raj-Kubat 608 267 297
Marta Kmieć 501 146 045
Danuta Chromiak 693 219 031

Komentarze

henry 2018-01-29, 11:20:16
Zgłoś
I OFKiP w Lublińcu
Byliśmy na Festiwalu u Oblat 28.01.br 15:30. Ze wszystkich plusów organizacyjnych- super logistyka, śmiałe występy i jak zawsze jedwabny" głos konferansjerki, były 2 minusy: zimno w kościele i fatalna akustyka muzyczna. HEJ

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu