Bieg Floriana

Ochotnicza Straż Pożarna w Lublińcu wraz z Wojskowym Klubem Biegacza Meta Lubliniec zapraszają na Bieg Floriana, który odbędzie się 5 maja przy Leśniczówce w Lublińcu (obwodnica Lublińca, przeciwny zjazd do ul. 74 GPP).

Bieg Floriana, 5 maja 2018 (sobota):
Start:
godz. 10:15 - biegi dzieci
godz. 11:15 - bieg główny

Kategoria - dystans:
Dzieci do 6 lat - 500 m
Dzieci 7-12 lat - 1 km
Dzieci 13-17 lat - 2,5km
Bieg główny - 7 km

Wpisowe do 2 maja:
- dzieci: 10 zł
- dorośli - 30 zł
- w dniu zawodów - 50 zł

Zapisy: tutaj

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

I. ORGANIZATORZY:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lublińcu
- Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec

II. CELE:
- Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie lasu jako idealnego miejsca uprawiania sportu

III.TERMIN I MIEJSCE:
data: 05 maja 2018 (sobota)
start: bieg główny – 11:15, biegi dzieci – 10:15,
dystans: biegi dzieci – 500m (do 6 lat), 1000m (od 7 do 12 lat), 2500m (od 13 do 17 lat) bieg główny – 7 km
koniec zawodów / limit czasowy: 2 godziny
biuro zawodów czynne w dniu zawodów od 08:00, zamknięcie list startowych do biegu głównego o 10:00
zapisy:
- przez internet: http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/593/i-bieg-floriana.html
- w biurze zawodów od godz. 08:00 do 10:00
limit uczestników: 200
miejsce: lokalizacja startu, mety, biura zawodów – Leśniczówka Lubliniec
dekoracja zwycięzców: biegi dzieci – po ukończeniu biegu, bieg główny ok.13:00

IV. OPIS TRASY:
długość: 7 km, jedna pętla
nawierzchnia: drogi leśne 100%
oznakowanie trasy: co 1 kilometr
pomiar czasu: ręczny, klasyfikacja wg czasu brutto

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Bieg główny:
- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 05.05.2018r. zapoznały się z regulaminem organizacyjnym I Biegu Floriana i akceptują warunki w nim zawarte, ukończyły 16 lat i podpiszą oświadczenie potwierdzające zdolność do udziału w I Biegu Floriana
- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny,
- podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości,
- zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu w ramach limitu czasu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania,
Biegi dzieci: - zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.zmierzymyczas.pl w zakładce zapisy lub na miejscu w biurze zawodów, oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny

Szkoła/Klub/Miejscowość
.....................................
Nazwisko Imię
....................................
Rocznik
....................................

VI. OPIEKA MEDYCZNA
- opiekę medyczną w trakcie imprezy sprawuje ratownik medyczny, którzy pełni stały dyżur w punkcie medycznym, zlokalizowanym w biurze zawodów,
- godziny dyżuru punktu medycznego: od 09:00 do 15:00

VII. OPŁATA STARTOWA
Wysokość opłaty:
- wszystkie kat. dzieci - 10 zł (do 02.05.2018)
- dorośli - 30 zł (do 02.05.2018)
- w dniu zawodów – 50 zł
Sposób zapłaty:
- płatność elektroniczna przelewem Tpay.com przy zgłoszeniu
Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi

W ramach opłaty startowej organizator gwarantuje pakiet w biegu głównym, w skład którego wchodzą: numer startowy, pamiątkowy medal, woda na mecie, posiłek regeneracyjny

VIII.KLASYFIKACJA
• Open z podziałem na kategorie mężczyzn i kobiet
• Każdy uczestnik kończący bieg będzie klasyfikowany na mecie wg osiągniętego czasu brutto, ustalonego na podstawie ręcznego pomiaru czasu
• Dodatkowo wśród uczestników biegu głównego będzie prowadzona kategoria: Najlepszy Strażak (przy zgłoszeniu należy podać nazwę jednostki oraz w biurze zawodów okazać aktualną legitymację członkowską)
• Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronach: www.wkbmeta.pl , www.maratonypolskie.pl

IX.NAGRODY
• Trzy pierwsze osoby w poszczególnych biegach w kategoriach M i K otrzymają pamiątkowe statuetki oraz w razie hojności sponsorów nagrody rzeczowe niespodzianki
• Misiak-strażak za zajęcie m-ca I – III w biegach dla dzieci do lat 6, a dla pozostałych medale
• Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

X.UWAGI KOŃCOWE
• I Bieg Floriana odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
• Zgłoszenia nie opłacone w ciągu 7 dni będą usuwane
• Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania zawodów,
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy,
• Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora,
• Sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu i Sędzia Główny,
• Pozostałe informacje o imprezie: profil OSP Lubliniec na Facebooku
• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,
• Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania
• Kontakt na skrzynkę e-mail: osplubliniec@wp.pl lub pod nr tel. 730 366 752

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie zawodnika biorącego udział w I Biegu Floriana w roku 2018
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.
Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta oraz Ochotnicza Straż Pożarna Lubliniec, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Świadom czyhających dla mego zdrowia i życia zagrożeń startuję na własne ryzyko. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka związanego z moim uczestnictwem.


tagi: bieg
2018-04-10 10:58:16 Lubliniec.Info

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x