Dzień Kobiet w Koszwicach

Klub Sportowy START KOSZWICE zaprasza do udziału w zawodach sportowych z okazji Dnia Kobiet. Wszyscy uczestnicy będą mieli do pokonia dystans 5 km w formie biegu lub nordic walking.

Dzień Kobiet w Koszwicach
10.03.2019 start: godz. 14:00 i 14:05
Start i Meta: Ogród restauracji KARCZMA – KOSZWICE

ZAPISY TUTAJ

 

 

Regulamin Dnia Kobiet w Koszwicach w dniu 10.03.2019

1. CELE IMPREZY:
 Uczczenie Światowego Dnia Kobiet w sposób aktywny,
 Popularyzacja biegania oraz Nordic Walking jako możliwości spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia,
 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Pawonków, Powiatu Lublinieckiego, Nadleśnictwa Lubliniec.

2. ORGANIZATOR:
 Klub sportowy START KOSZWICE.

3. TERMIN I MIEJSCE:
 Start odbędzie się o godzinie 14:00 dnia 10.03.2019r. (14:00 – bieg, 14:05 – nordic walking),
 Start i Meta: Ogród restauracji KARCZMA – KOSZWICE.

4. PARTNERZY:
 Gmina Pawonków, Honorowy patronat Wójta Gminy Pani Joanny Wons-Kleta
 Powiat Lubliniecki, Honorowy patronat Starosty Powiatu Pana Joachima Smyły,
 Nadleśnictwo Lubliniec, Honorowy patronat Nadleśniczego Pana Zbigniewa Znojka ,
 Portal www.chodzezkijami.pl,

5. TRASA I DYSTANS:
 Trasa: 5 km, o łagodnym profilu wiedzie przez leśne dukty i ścieżki, nawierzchnia trawiasta, ściółka leśna, szutr. Trasa
oznaczona co 500 metrów, w newralgicznych punktach – wolontariusze wskazujący drogę. Trasa oznaczona co 500 metrów,
w newralgicznych punktach – wolontariusze wskazujący drogę.

6. BIURO ZAWODÓW:
 Czynne od 10:50 do 13:50 w dniu imprezy (13:50 definitywne zamknięcie biura).

7. ZGŁOSZENIA:
 Na stronie: http://www.start-koszwice.pl.

8. LIMIT UCZESTNIKÓW:
 400 zawodników:
 Zgłoszenia internetowe: 375
 Na miejscu: 25

9. OPŁATA STARTOWA:
 Wynosi 30 zł w 1 terminie. Pierwszy termin wpłaty upływa 19 lutego, jeśli zawodnik nie uiści opłaty w 1 terminie zostanie
usunięty z listy,
 Drugi termin od 20 lutego do 6 marca, opłata wynosi 40 zł,
 Płatna przelewem:
Numer rachunku: 32 2030 0045 1110 0000 0314 8440
Bank: BGŻ o/ Lubliniec
Odbiorca: Klub Sportowy START KOSZWICE, ul. Polna 1, 42-772 Koszwice
Tytuł: OPŁATA DZIEŃ KOBIET (IMIĘ, NAZWISKO UCZESTNIKA) np. OPŁATA DZIEŃ KOBIET Jan Kowalski
 Możliwość uiszczenia opłaty w dniu zawodów, jednakże wynosi ona wtedy 50 zł .
 W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
o Medal odlewany
o Dyplom uczestnictwa,
o Legendarną herbatę malinową z cynamonem według przepisu Prezesa i drożdżówkę z lokalnej piekarni,
o Udział w losowaniu nagród
o Dla Kobiet – niespodzianka,
o Profesjonalny pomiar czasu: firma Zmierzymyczas.pl
o Obsługę medyczną
o Obsługę fotograficzną
o Gwarantowaną satysfakcję.

10. KLASYFIKACJA:
 Open Bieg K i M 1-3 miejsca otrzymują statuetki
 Open NW K i M 1-3 miejsca otrzymują statuetki
 Nie ma klasyfikacji kategoriami wiekowymi

11. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z wydaniem numeru startowego i akceptacją niniejszego regulaminu,
 Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom,
 Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, musza zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem
 Zawodnicy Nordic Walking muszą startować z kijkami, pod groźbą dyskwalifikacji,
 Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy,
 Podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu,
 Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Zawody odbędą się bez względu na pogodę
 W dniu imprezy restauracja KARCZMA - KOSZWICE.pl jest nieczynna.
 Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) jednocześnie Organizator informuje, że nie sprzedaje i
nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
 Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do
wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 Problemy, uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy. Komisja rewizyjna w
przypadku zaistnienia niejasności, postara się rozwiązać każdy problem natychmiastowo.
 Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego
kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
 Bieg w przypadku NORDIC WALKING równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o
nieprawidłowościach informują organizatorów.
 Skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują
organizatorów.
 Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu zawodów,
 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne
działania i zachowanie.
 Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone,
 Żaden zawodnik nie będzie zwolniony z opłaty startowej,
 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu

tagi:
2019-02-19 11:01:31

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x