Turniej Siatkówki Plażowej

Turniej Siatkówki Plażowej

16.07.2019 13:08
Lubliniec.Info
Czytanie treści strony dostępne

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie zaprasza na Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Koszęcin, który odbędzie się w niach 27-27 lipca 2019 r.

„O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSZĘCIN”

Organizator: GOSiR w Koszęcinie

Miejsce zawodów: teren GOSIR w Koszęcinie ul. Sportowa 1,
42-286 Koszęcin

Termin zawodów: 27-28.07.2018 r.
- biuro zawodów czynne od godz. 9.30

- początek rozgrywek od godz. 10.00

IV. Kategorie rozgrywek:

- mężczyźni + 16 lat, termin: 27.07.2019r.

- mikst + 16 lat, termin: 28.07.2019r.

Zapisy: telefonicznie do 24.07.2019r. do godz.22.00 tel: 606987477

Wpisowe: 10 zł od osoby (w tym możliwość korzystania z basenów oraz posiłek regeneracyjny, napoje)

Nagrody: za miejsca I-III statuetki

Inne sprawy porządkowo-organizacyjne określa załączony regulamin turnieju.

REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ W KOSZECINIE W DNIU 27-28.07.2019 r.

I. Sprawy ogólne

1.Organizator:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

2. Miejsce:

Turniej będzie rozgrywany na 2 boiskach zlokalizowanych na terenie basenu GOSIR w Koszęcinie, ul. Sportowa 1, 42-286 Koszęcin

3.Termin turnieju: 27-28.07.2019r.

Biuro zawodów czynne od godz. 9.30

Początek rozgrywek : godz. 10.00

4. Cele turnieju:

- popularyzacja siatkówki plażowej

- promocja form aktywnego spędzania wolnego czasu

II. Zasady uczestnictwa:

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przed zawodami pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w turnieju.

Wzór zgody:

Oświadczam ,że moje dziecko ………………………………………………………………(imię nazwisko, data urodz.) nie ma przeciwskazań zdrowotnych i może uczestniczyć w zawodach siatkówki plażowej w Koszęcinie w dniu………. (data)

……………………………………….. ................................................................

Miejscowość, data podpis rodzica (opiekuna prawnego)

2. Kategorie wiekowe:

- mężczyźni: + 16 lat, termin: 27.07.2019r (sobota)

- mikst ( damsko –męska) + 16 lat, termin; 28.07.2019r (niedziela)

3. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą telefonicznie do 25.07.2018r. do godz.22.00 pod nr tel. 606987477.

W zgłoszeniu należy podać:
- imiona i nazwiska zawodników

- nazwę drużyny

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM I AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZAWODÓW.

4. Wpisowe: 10 zł od osoby (w tym możliwość korzystania z basenów oraz posiłek regeneracyjny, napoje)

5. Ilość drużyn jest ograniczona do 12 w każdej kategorii.

6. Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

III. Przepisy

1. Ilość rozgrywanych setów będzie uzależniona od liczby uczestniczących drużyn.

2. System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn.

3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

5. Zawodnicy sami sędziują mecze. Po zakończonym meczu kapitan zwycięskiego zespołu zgłasza wynik do biura turnieju.

IV. Nagrody

Dla pierwszych trzech drużyn w każdej kategorii: statuetki.

V. Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.

2. Każdy zespół musi posiadać strój sportowy.

3. Turniej będzie rozgrywany piłkami „MIKASA VLS 300”, które zapewnia organizator.

4. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

5. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.

6. Przed meczem drużyna ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.

7. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, biorą udział na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki.

8. Zawodnicy uczestniczący w turnieju winni posiadać aktualne badania lekarskie, stwierdzające zdolność do gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do gry w plażowej piłce siatkowej, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań z tego tytułu.

9. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.

10. Organizator zapewnia opiekę medyczna (apteczka pierwszej pomocy, osoba przeszkolona medycznie)

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.

12. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu