Oświadczenia majątkowe Rady Powiatu Lublinieckiego

W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej w Lublińcu (tutaj), natomiast dzisiaj zamieszczamy zestawienie oświadczeń majątkowych radnych z Rady Powiatu Lublinieckiego. 

Cichowski Alojzy
Emeryt, członek Zarządu Powiatu Lublinieckiego, Radny Powiatu
- środki pieniężne: 190 000 zł
- papier wartościowe: 2-letnie oszczędnościowe obligacje skarbowe na kwotę 144 000 zł
- działka o pow. 835 m2 o wartości 20 000 zł
- dom o pow. 126 m2 o wartości 130 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka leśna o pow. 1170 m2 o wartości 5 850 zł (współwłasność małżeńska)
- domek letniskowy o pow. 42 m2 o wartości 85 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka niezabudowana o pow. 339m2 o wartości 20 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka niezabudowana o pow. 211 m2 o wartości 4 600 zł (współwłasność małżeńska)
- dochody w 2018 r: stosunek pracy 256 958,70 zł (do 30 XI 2018 r); emerytura 72 910,62 zł
- samochód Opel Corsa 2007 r.; Peugeot 2008 z 2014 r.;

Domagała Andrzej
Sekretarz Gminy - Urząd Gminy w Kochanowicach, Radny Powiatu; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- środki pieniężne: 23 500 zł
- dom o pow. 216 m2 o wartości 250 000 zł (współwłasność małżeńska)
- dom o pow. 68 m2 o wartości 40 000 zł (współwłasność)
- użytki rolne o pow. 0,43 ha, działka zabudowana o pow. 700 m2 o wartości 14 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka budowlana o pow. 650 m2 o wartości 35 000 zł
- działka 1700 m2 o wartości 40 000 zł (współwłasność)
- dochody w 2018 r: Urząd Gminy w Kochanowicach 108 213,23 zł; Starostwo Powiatowe 3 500,10 zł
- samochód KIA ceed z 2007 r.;
- pożyczka na remont domu 15 000 zł - pozostało do spłaty 3 500 zł
- kredyt na remont domu 26 500 zł - pozostało 16 396 zł

Dyla Grzegorz
Złota Podkowa Sp. z o.o., własna działalność; Radny Powiatu; Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Przedsiębiorczości
- środki pieniężne: 281 242,30 zł, 3 100 euro
- dom o pow. 268,12 m2 o wartości 650 000 zł (1/6)
- udział w spółce handlowej: Złota Podkowa Sp. z o.o. - 50 udziałów o wartości 50 000 zł
- udział w spółce handlowej: Profitax Sp. z o.o. - 20 udziałów o wartości 5 000 zł
- działalność gospodarcza za 2018 r: DEXON przychód 1 696 821,99 zł, dochód 18 522,74 zł
- dochody w 2018 r: dieta 148,50 zł; umowa o pracę 23 107,81 zł; wynagrodzenie premium mobile 2 012,20 zł; wynajem 4 800 zł; inne źródła 14 457,62 zł
- samochód Seat Leon o wartości 15 000 zł z 2006 r.; Opel Vivaro o wartości 65 000 zł z 2016 r.; Ford Turneo o wartości 57 900 z 2013 r.
- kredyt firmowy 65 000 zł; kredyt obrotowy; pożyczka prywatna zagraniczna 190 000 zł

Kacorzyk Jarosław
Dyrektor w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach, Radny Powiatu; Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu
- środki pieniężne: 94 500 zł, 6 045 euro, 3 026 dolarów (współwłasność małżeńska)
- papiery wartościowe: IFCAPITAL 7168 szt na kwotę 3 870,72 zł (współwłasność małżeńska)
- dom o pow. 153 m2 o wartości 220 000 zł
- mieszkanie o pow. 36,50 m2 o wartości 210 000 zł (współwłasność małżeńska)
- gospodarstwo wolne o pow. 4,1260 ha o wartości 140 000 zł (współwłasność małżeńska); przychód/dochód 0 zł
- powierzchnia 0,1302 ha o wartości 25 000 zł (współwłasność małżeńska)
- dochody w 2018 r.: stosunek pracy 76 824,59 zł; działalność wykonywana osobiście 16 120,68 zł; dieta radnego 14 520,48 zł; dzierżawa gruntu 1 500 zł; inne źródła 1 467,96 zł
- samochód Volkswagen Passat z 1999 r (współwłasność małżeńska); Renault Laguna z 2009 r. (współwłasność małżeńska)

Konina Adam
Właściciel NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Adam Konina Sp. z o.o.; Radny Powiatu, Przewodniczący Komisji Uchwałodawczo-Legislacyjnej
- środki pieniężne: ok. 160 000 zł, ok. 300 euro
- dom o pow. 270 m2 o wartości 500 000 zł (współwłasność małżeńska)
- gospodarstwo rolne, użytki rolne o pow. 2,3228 ha o wartości 80 000 zł (1/2, współwłasność z bratem)
- działka zabudowana domem o pow. 0,13 ha o wartości ok. 70 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka zabudowana o pow. 0,0345 ha o wartości ok. 150 000 zł (1/2, wspówłasność z bratem)
- działka zabudowana o pow. 0,14 ha o wartości ok. 450 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działalność gospodarcza za 2018 r: przychód 126 400 zł, dochód 122 885,13 zł
- udział w spółce handlowej: NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Adam Konina Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, dochód 83 741 zł
- dochody w 2018 r.: działalność wykonywana osobiści 31 165 zł, dieta radnego 20 151,78 zł; wynajem - 72 000 zł

Majchrzyk Rufin
Emeryt, Radny Powiatu, członek Zarządu Powiatu Lublinieckiego
- środki pieniężne: ok. 150 000 zł, 300 euro
- papiery wartościowe: Obligacje CEEurope na kwotę 30 000 zł
- dom o pow. 230,2 m2 o wartości ok. 320 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka budowlana o pow. 1 417 m2 o wartości ok. 40 000 zł (współwłasność małżeńska)
- budynek gospodarczo-mieszkalny o pow. 144,5 m2 o wartości ok. 110 000 zł (współwłasność małżeńska)
- dochody w 2018 r.: z tytułu zatrudnienia 161 282,92 zł; z innych źródeł 2 222,34 zł
- samochód Opel Astra III z 2010 r.

Matyja Leszek
Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Radny Powiatu, Członek Zarządu
- środki pieniężne: ok. 10 000 zł
- dom o pow. 180 m2 o wartości 300 000 zł (współwłasność małżeńska)
- gospodarstwo rolne o pow. 4,4 ha o wartości 120 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka o pow. 3 120 m2 o wartości 70 000 zł (współwłasność małżeńska)
- dochody w 2018 r.: Urząd Gminy Pawonków 90 865,62 zł; Starostwo Powiatowe Lubliniec 21 918,78 zł
- samochód Nissan Qashqai z 2014 r.; Citroen C3 Picasso z 2010 r.; Peugeot 207 z 2010 r (wszystkie - współwłasność małżeńska)

Mnich Kościelna Lidia
Zastępca lekarza kierującego Oddziałem XI Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach; kontrakt z gabinetem internistycznym; Radna Powiatu; Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
- środki pieniężne: 195 398,26 zł; 61,22 dolarów
- dom o pow. 160 m2 o wartości 3 250 zł (1/24 spadek)
- grunty rolne o pow. 6 770 m2 o wartości 292 zł (1/24 spadek)
- nieruchomość zabudowana o pow. 2 500 m2 (w tym zabudowania gospodarcze 66 m2, 120 m2, 52 m2 i budynek mieszkalny 81 m2) o wartości 4 927 zł (spadek 1/24)
- grunty wolne o pow. 3 125 m2 o wartości 2 212,50 zł (spadek)
- nieruchomość zabudowana o pow. 1 348 m2 o wartości 58 592 zł (współwłasność małżeńska)
- działalność gospodarcza w 2018 r.: przychód 172 936,86 zł; dochód 166 960,09 zł
- dochody w 2018 r.: z tytułu zatrudnienia 18 335,60 zł; dieta radnego 14 463,18 zł; emerytura 69 066,54 zł

Naczyńska Anita
Właściciel w małżeńskiej wspólności majątkowej Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY, Radna Powiatu; vice-przewodnicząca Rady Powiatu
- środki pieniężne: 154 424,03 zł
- dom o pow. 520 m2 o wartości 1 100 000 zł (współwłasność małżeńska)
- dom o pow. 108 m2 o wartości 360 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka o pow. 1000 m2 o wartości 200 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka o pow. 903 m2 o wartości 60 000 zł (współwłasność małżeńska)
- udział w spółce handlowej: IBE POLSKA Sp. z o.o. - 100 udziałów o wartości 5 000 zł, dochód 0 zł
- działalność gospodarcza za 2018 r.: wspólnie z mężem, dochód 221 724,19 zł
- dochody w 2018 r.: dieta radnego 15 013,68 zł; umowy zlecenia 1 985,76 zł
- samochód KIA Carens z 2007 r.
- kredyt hipoteczny 422 000 zł na zakup nieruchomości w Lublińcu, pozostało do spłaty 304 766,12 zł
- kredyt hipoteczny 326 895 zł na zakup nieruchomości w Łagiewnikach Małych, pozostało do spłaty 270 505,34 zł
- kredyt firmowy 290 000 zł, pozostało do spłaty 238 156,48 zł
- kredyt w rachunku firmowym 148 000 zł, pozostało do spłaty 56 085,09 zł
- karta kredytowa 50 000 zł, pozostało do spłaty 36 212,19 zł
- leasing samochodu Kia Sorento 144 700 zł, pozostało do spłaty 49 989,94 zł
- leasing samochodu Kia Picanto 39 600 zł, pozostało do spłaty 27 721,91 zł

Niedźwiedź Błażej
Właściciel firmy Niedwietz Management & Trade, Radny Powiatu, Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
- środki pieniężne: ok. 10 000 zł, ok. 1 000 euro
- działalność gospodarcza za 2018 r.: przychód 1 448 744,70 zł; dochód 42 176,11 zł
- dochody w 2018 r.: dieta radnego 148,50 zł
- samochód Mercedes-Benz SLK R170 z 1998 r.; Fiat Ducato z 2014 r.
- kredyt gotówkowy, pozostało do spłaty 64 030,55 zł

Ochman Rafał
Kancelaria Podatkowo-Prawna mgr Rafał Ochman; Radny Powiatu; Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
- środki pieniężne: 7 800 zł (współwłasność małżeńska)
- działka budowlana o pow. 837 m2 o wartości 65 000 zł
- rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego - wartość budowy ok. 360 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działalność gospodarcza za 2018 r.: przychód 63 100,90 zł; dochód 33 323 zł
- dochody w 2018 r.: inne źródła 544,59 zł; dieta radnego 148,50 zł
- samochód Peugeot 306 z 2008 r.; Suzuki Swift z 2011 r. (wszystkie współwłasność małżeńska)

Olczyk Krzysztof
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; Radny Powiatu; Przewodniczący Rady Powiatu Lublinieckiego; Członek Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej; Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu
- środki pieniężne: 170 000 zł
- mieszkanie o pow. 65 m2 o wartości 150 000 zł (współwłasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, współwłasność małżeńska)
- dochody w 2018 r.: z tytułu zatrudnienia 64 275,95 zł; dieta radnego 22 668,78; działalność wykonywana osobiście 1 504,44 zł; prawa autorskie i inne 888,75 zł; inne źródła 10 552,44 zł
- samochód Mercedes Benz C180 Kompressor z 2006 r.

Orszulak Jerzy
Starszy kurator zawodowy z Sądzie Rejonowym w Lublińcu; Radny Powiatu
- środki pieniężne: ok. 44 000 zł, ok. 1 500 euro
- dom o pow. 120 m2 o wartości ok 243 000 zł (współwłasność małżeńska)
- mieszkanie o pow. ok. 55m2 o wartości ok. 107 000 zł (współwłasność małżeńska)
- gospodarstwo rolne o pow. ok. 8,54 ha o wartości ok. 467 000 zł
- nieruchomość zabudowana o pow. 120 m2 o wartości 235 000 zł (1/2, współwłasność małżeńska)
- dochody w 2018 r.: stosunek pracy 72 356,73 zł; dieta radnego 150 zł; inne 499,95 zł
- traktor Ursus C-355 o wartości ok. 12 000 zł

Pogoda Ernest
Nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach; Radny Powiatu; vice-przerwodniczący Rady
- środki pieniężne: 123 500 zł; 7 770 euro; 300 dolarów
- dom o pow. 165 m2 o wartości 415 440 zł
- mieszkanie o pow. 37 m2 o wartości 206 000 zł (współwłaściciel z żoną i córką 45%)
- gospodarstwo rolne o pow. 2,0796 o wartości 40 000 zł
- budynek mieszkalny o pow. 1999 m2 (słabo czytelny metraż, pisany ręcznie na oryginale - przyp. red.) o wartości 122 000 zł
- działalność gospodarcza za 2018 r.: przychód 164 855 zł; dochód 46 645,5 zł
- dochody w 2018 r.: zatrudnienie 63 688,32 zł; inne 1 385,66 zł; Unidom 2 118,72 zł; dieta radnego 17 129,52 zł
- samochód Volvo FL614 z 1996 r; Opel Corsa D z 2007 r.; Hyundai Santa FE z 2003 r.; Suzuki Swift z 2008, 2010 oraz 2013 r.

Pyrek Renata
Dyrektor Domu Kultury w Strzebiniu; Radna Powiatu; Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
- środki pieniężne: 30 000 zł
- papiery wartościowe 250 akcji Imiennych na kwotę 2 500 zł
- dom o pow. 210 m2 o wartości 300 000 zł (współwłasność)
- działka o pow. 569 m2 o wartości 40 000 zł (współwłasność)
- dochody w 2018 r.: z tytułu umowy o pracę 60 555,66 zł; dieta 14 611,68 zł
- samochód Opel Insignia z 2012 r.

Smol Dawid
Dyrektor Biura Poselskiego Andrzeja Gawrona; Radny Powiatu; Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie
- środki pieniężne: ok. 34 800 zł (współwłasność małżeńska)
- dom/mieszkanie - nie dotyczy
- nieruchomość zabudowana o pow. 0,1219 ha, łączna pow. budynków 322 m2 przeznaczone do rozbiórki o wartości 50 000 zł
- dochody w 2018 r.: umowa o pracę 45 847,91 zł; dieta 150 zł; ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze 549,92 zł

Smyła Joachim
Starosta Lubliniecki; Radny Powiatu; Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lublińcu
- środki pieniężne: ok. 65 000 zł, IKZE ok. 5 000 zł
- dom o pow. 170 m2 o wartości ok. 400 000 zł (współwłasność małżeńska)
- mieszkanie o pow. 48,50 m2 o wartości ok. 118 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka zabudowana o pow. 500 m2 z w/w domem o wartości ok. 60 000 zł (współwłasność małżeńska)
- dochody w 2018 r.: stosunek pracy 111 148,86 zł netto (brutto 164 934,46 zł)
- samochód Audi A6 z 2012 r.; Citroen DS5 z 2012 r.;
- motocykl BMW K-1300GT z 2009 r.

Strzoda Krzysztof
Inspektor w Urzędzie Gminy Ciasna; Komendant Gminy w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Ciasna; Radny Powiatu; Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa
- środki pieniężne: 18 500 zł; 53 euro
- dom o pow. 138 m2 o wartości 300 000 zł (współwłasność małżeńska)
- działka 900 m2 o wartości 36 000 zł (współwłasność małżeńska)
- dochody w 2018 r.: zatrudnienie 45 637,71 zł; Komendant Gminny 9 584,04 zł; dieta radneo 14 349,48 zł
- samochód Peugeot 3008 z 2011 r. o wartości ok. 36 000 zł

Werner Julian
Radny Powiatu
- środki pieniężne: 1 909,68 zł
- dom/mieszkanie - nie dotyczy
- dochody w 2018 r.: dieta radnego powiatu 150 zł; dieta radnego gminy 4 150 zł; wynagrodzenie z Inkasa 4 108,80 zł; umowy cywilno prawne 4 560 zł; biuro poselskie 5 980,80 zł; Petit Groupe Polska Sp. z o.o. 388 zł

tagi:
2019-08-05 11:57:11

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x