Gra Miejska

Gra Miejska "Śladami Historii"

10.09.2019 10:53
Czytanie treści strony dostępne

"Patriotyczny Lubliniec" zaprasza do wzięcia udziąłu w grze miejskiej "Śladami Historii", która rozgrywana będzie w sobotę 21 września na terenie miasta Lublińca.

Start o godz. 10:00 na dworcu PKP w Lublińcu
Zakończenie o godz. 15:00 ul. Targowa - miejscu imprezy "Patriotyczny Lubliniec III"
Wręczenie nagród ok. godz. 16:40
Teren gry: całe miasto Lubliniec

Zasady udziału:
Gra przeznaczona dla wszystkich chętnych - rodzin, przyjaciół, zuchów, harcerzy
Patrole od 2 do 5 osób + osoba pełnoletnia
Każdy patrol musi posiadać nazwą, strój, proporzez nawiązujący do tematyki Powstań Śląskich, II Wojny Światowej, Powstania Warszawskiego

Udział bezpłatny

Wszystkie patrole należy zarejestrować drogą elektroniczną do 16 września 2019 r. na adres e-mail patriotycznylubliniec@gmail.com. W tytule powinna znaleźć się nazwa patrolu natomiast w treści imię i nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu oraz ilością osób w patrolu

Patrole harcerskie spoza lublinieckiego hufca chcące skorzystać z noclegu proszone są o kontakt mailowy.

Regulamin Gry Miejskiej Patriotyczny Lubliniec „Śladami historii”
Termin gry : 21 września 2019

1. ORGANIZATOR GRY
Organizatorem przedsięwzięcia jest Hufiec ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z siedzibą na ul. Sokoła 13 w Lublińcu

2. TERMIN I MIEJSCE GRY
Gra odbędzie się na terenie miasta Lubliniec w dniu 21 września 2019 bez względu na warunki atmosferyczne. Czas i miejsce 10:00 dworzec PKP w Lublińcu, zakończenie 15:00 ul. Targowa – miejsce imprezy „Patriotyczny Lubliniec III”

3.UCZESTNICY
W Grze mogą brać udział patrole reprezentujące:
– jednostki harcerskie wszystkich organizacji harcerskich;
– szkoły, szkolne kluby, koła zainteresowań i inne zespoły,
– koła PTTK, kluby turystyczne,
– inne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
– rodziny i grupy przyjaciół z pełnoletnim opiekunem.

4. SKŁAD PATROLI
Patrol na Grze może liczyć od 2 do 5 osób + pełnoletni opiekun. W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba, która na starcie gry podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne, wyrządzone przez
członków patrolu.
W uzasadnionych okolicznościach komendant gry może zażądać zapewnienia patrolowi drugiego pełnoletniego opiekuna pod rygorem nieprzyjęcia patrolu.
Patrol powinien posiadać swoją własną nazwę oraz stroje/przebrania. Nawiązującą do: Powstań Śląskich, II Wojny Światowej, Powstania Warszawskiego.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie swojej chorągwi lub proporca wykonanego w dowolnej technice.

5. ODPŁATNOŚĆ
Gry dla wszystkich uczestników jest bezpłatna, ponieważ jest dotowana przez Burmistrza Miasta Lubliniec. Gra miejska jest częścią projektu „Patriotyczny Lubliniec III”

6. ZGŁOSZENIA
Do dnia 16 września należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia się do gry (lub wobec braku takiej możliwości zgłosić się w dniu rozpoczęcia zabawy pół godziny przed jej rozpoczęciem u komendanta gry, pod numerem telefonu pwd. Błażej Widera : 795 508 828 ).
Zmiana składu patrolu wymaga zgody komendanta gry, którego należy o tym powiadomić pocztą elektroniczną adres e-mail: patriotycznylubliniec@gmail.com
Po zamknięciu rejestracji, każdy patrol otrzyma informację o przyjęciu do gry.
Za przyjęty na trasę uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) w terminie wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola,
2) otrzymał drogą elektroniczną od komendy gry potwierdzenie przyjęcia. Wyjątkiem pozostają patrole, zgłaszające się u komendanta gry na 30 minut przed jej rozpoczęciem. W takim przypadku powinny dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową na punkt początkowy na dworcu PKP w Lublińcu.

7. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA
Każdy uczestnik gry otrzyma poczęstunek (soczek, jabłko, drożdżówka) oraz materiały potrzebne do wykonania zadań.
Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone do gry, ale nie Wezmą w nim udziału. Zwycięskie patrole otrzymają nagrody za zajęcie I, II,III miejsca

8. ZAKOŃCZENIE GRY
Gra na terenie miasta zakończy się na ul. Targowej podczas wydarzania „Patriotyczny Lubliniec III” . Wręczenie nagród odbędzie się ok 16:30 na scenie.

9. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU GRY MIEJSKIEJ
Każdy patrol powinien posiadać apteczkę pierwszej pomocy i telefon do kontaktu. Nakrycia głowy, odpowiednie obuwie i ubranie, wodę.

11. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW
Zwycięzcy gry miejskiej zostaną wyłonieni na podstawie ilości punktów jaką zbiorą podczas każdego etapu gry. Punkty przyznawane są przez punktowych obsługujących dane punkty w skali 1 – 10 i są zapisywane w karcie patrolu. Dodatkowe punkty będzie można otrzymać za strój oraz chorągiew/proporzec.

12. INNE INFORMACJE
Uczestników gry obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego*, postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendantów i oboźnych tras gry, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych (patrz – skrótowe zasady postępowania). Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejszego wydalenie uczestnika lub patrolu z gry.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia trasy przed rozpoczęciem gry, nieprzyjęcia drużyny na gry lub nieprzyjęcia jej na żadną z wybranych przez nią tras i zaproponowania jej innej trasy. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant gry ogłasza na stronie wydarzenia gry
miejskiej Patriotyczny Lubliniec „Śladami Historii” : https://www.facebook.com/events/2320010374782186/ Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta gry.
*(dotyczy pionu harcerskiego)

SKRÓTOWE ZASADY POSTĘPOWANIA
Uczestnicy gry miejskiej zobowiązani są do:
• Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekuna grupy i organizatorów gry.
• Prawo do udziału w grze mają wszyscy zgłoszeni uprzednio uczestnicy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność w patrolu pełnoletniego opiekuna oraz zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
• Posiadania dokumentu tożsamości (podstemplowanej legitymacji szkolnej, ważnej legitymacji studenckiej lub ważnego dowodu osobistego).
• Przemieszczamy się całą grupą. Patrole nie mogą się rozdzielać.
• Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając grupę na drugą stronę.
• W przypadku braku chodnika, poruszamy się po prawej stronie jezdni, zwartą grupą.
• Tempo marszu nadaje przewodnik i jest ono dostosowane do tempa najsłabszego członka patrolu.
• Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłku wyznacza opiekun patrolu.
• Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać opiekunowi, a następnie organizatorom gry.
• Szanujemy przyrodę nie hałasujemy, dbamy o czystość i o porządek.
• Nie zbaczamy z wyznaczonego szlaku.
• Nieprzestrzeganie regulaminu, może skutkować wydaleniem uczestnika z gry lub odjęciem punktów patrolowi.
• Dodatkowo nieprzestrzeganie regulaminu, w przypadku osób niepełnoletnich spowoduje zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu