Informacja dla użytkowników wieczystych

Informacja dla użytkowników wieczystych

12 września 2019, godz. 10:25
źródło: UM Lubliniec
Udostępnij: Kopiuj link

Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów.

W dalszym ciągu właściciel gruntu (dotychczasowy użytkownik wieczysty) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej a urząd ustali wysokość jednorazowej opłaty.

W związku z powyższym zaleca się aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019r., zgłosili zamiar jej uiszczenia.

Ze względów organizacyjnych prosi się o deklarowanie się i dokonywanie wpłat do końca listopada 2019 r.

Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w roku 2019 r. a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. ustalone zostały wysokości bonifikat i zasady ich przyznawania w przypadku jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.

Bonifikaty przysługują gdy:
• prawo wnioskodawcy do nieruchomości podlegających przekształceniu, jest ujawnione w
treści księgi wieczystej,
• wnioskodawca nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Gminy Lubliniec związanych
z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia,
• nieruchomość nie stanowi dla właściciela lub innej osoby siedziby zgłoszonej do właściwej
ewidencji lub rejestru działalności gospodarczej.

Prosi się osoby, które złożyły deklaracje a nie wniosły opłaty, o jej uregulowanie DO KOŃCA LISTOPADA 2019 r.

W przypadku pytań, informacji udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – nr telefonu: 34/ 3530100 wew. 127, email: grunty@lubliniec.pl

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu