KOOPERACJA 3D

20.09.2019 13:48
MOPS Lubliniec
Czytanie treści strony dostępne

W kwietniu 2018r. ruszył ogólnopolski projekt „Kooperacje3D”- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, którego celem głównym jest wzmocnienie i poprawa współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. W ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu przystąpił do realizacji powyższego projektu. 

Pracownicy socjalni wytypowali kilka rodzin, które w swoim codziennym życiu borykają się z problemami takimi jak: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałe choroby, problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz innymi trudnościami życia codziennego. Wsparcie w projekcie będzie polegało na objęciu tych rodzin multiprofesjonalnym wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej i wszystkich innych instytucji miejskich i powiatowych, które posiadają możliwości i kompetencje do reagowania i wspierania członków rodzin w rozwiazywaniu ww. problemów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swe działania pomocowe skierowane do mieszkańców Lublińca od lat opiera o wypracowane zasady: współpracy, szybkiego przepływu informacji i podejmowania szybkich, uzgodnionych z innymi podmiotami decyzji. W ocenie Ośrodka współpraca międzyinstytucjonalna funkcjonuje bardzo sprawnie i skutecznie, co mamy nadzieję, potwierdzi realizowany projekt. Jednak w myśl zasady, że: zawsze może być lepiej będziemy doskonalić metody kooperacji i wspólnego działania na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców Lublińca zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem dostępnych zasobów i możliwości środowiska lokalnego.

W dniu 12.09.2019 odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjne, inaugurujące rozpoczęcie kolejnej fazy projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, a także przedstawiciele placówek służby zdrowia i Komendy Powiatowej Policji. Spotkanie prowadził animator działań partnerskich Centrum Doradztwa Zawodowego Pani Magdalena Widuch, która przedstawiła genezę i cel projektu oraz Pan Maciej Sosnowski – ekspert projektu, który przybliżył syntezę projektu. Całość spotkania odbywała się w formie panelu dyskusyjnego, który był doskonałą okazją do przedstawienia swoich dotychczasowych działań w obszarze wspierania klientów pomocy społecznej, ustalenia rejestru wzajemnych korzyści a także możliwością zadania nurtujących pytań ekspertom, animatorom.
Powyższe spotkanie było jednym z trzech zaplanowanych spotkań na tym etapie projektu, którego realizacja umożliwi efektywną kooperację wszystkich instytucji, realizujących do tej pory zadania na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu