„WIZJA NOWOCZESNEJ SZKOŁY–KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

25 czerwca 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu. Z dumą zawiadamiamy, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 608,00 euro na szkolenia zagraniczne nauczycieli w ramach programu Erasmus + Akcja KA1, Edukacja szkolna; Mobilność kadry edukacji szkolnej. Na przestrzeni dwóch lat grupa 16 nauczycieli naszej szkoły wyjedzie na kilkudniowe szkolenia z zakresu job shadowing w ramach kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych do Finlandii i na Maltę. Szkolenia znacząco wpłyną na wdrażanie ciekawych innowacji w szkole.

Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli SP 2 zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności i kwalifikacji oraz zdobywaniem nowej wiedzy na szkoleniach zagranicznych, finansowanych przez Unię Europejską. Potrzeba jego realizacji wynika z dynamicznych zmian zachodzących w edukacji, które stawiają przed systemem kształcenia nowe wymagania.

Poprzez realizację projektu chcemy znaleźć odpowiedzi jak pracować z uczniem, aby lepiej kształcić i rozwijać kompetencje kluczowe, uatrakcyjnić zajęcia, wprowadzać w szkole innowacje, a także otworzyć się na ucznia ze szczególnymi potrzebami.

Przez udział w job shadowing chcemy poszerzyć i nabyć nowe umiejętności w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, językowych, informatycznych, osobistych, interkulturowych i społecznych oraz wyposażyć w nie swoich uczniów. Wzrost wielopłaszczyznowych kompetencji nauczycieli przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły, lepszego przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych i w efekcie zwiększy to szanse wyboru dalszej drogi kształcenia. Chcemy tworzyć wizję „Szkoły europejskiej”- otwartej na inne szkoły międzynarodowe, która nie tylko uczy, rozwija umiejętności interpersonalnych, socjalizuje i uwrażliwia na problemy innych, ale także wprowadza międzynarodowe standardy i przygotowuje do rynku pracy i pełnienia roli świadomego Europejczyka w małym mieście. Spodziewane rezultaty projektu to wzrost kompetencji i wiedzy uczestników, większe zaangażowanie w projekty międzynarodowe i rozszerzenie współpracy w dziedzinie szkolenia ogólnokształcącego na poziomie szkoły podstawowej, wymiany młodzieży, odejście od tradycyjnych metod nauczania, integracja nauczycieli, uwrażliwianie uczniów na różnorodność językową i kulturową.

Koordynatorzy projektu:

Joanna Brodowy, Bożena Włodarczyk

tagi:
2020-06-29 16:57:41 Szkoła Podstawowa nr 2 - Partner Lubliniec.Info

Galeria: „WIZJA NOWOCZESNEJ SZKOŁY–KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x