Podatek „śmieciowy” – co musisz o nim wiedzieć?

Podatek „śmieciowy” – co musisz o nim wiedzieć?

28.09.2020 8:39
Czytanie treści strony dostępne

Każdy z nas produkuje śmieci, które muszą zostać zutylizowane. To zadanie spoczywa na gminie, która w związku z tym pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej wysokość zależy od kilku czynników, w tym zużycia wody i liczby mieszkańców, na których od 2020 nałożone zostały nowe obowiązki związane z segregacją odpadów. 

Wspomniana opłata dotyczy wywozu śmieci organizowanego przez gminę, a więc dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych, w tym zamieszkiwanych okazyjnie lub sezonowo, jak również innych, których wywóz śmieci dotyczy tylko w określonych wypadkach. Opłatę z tego tytułu wnosić muszą w szczególności:
    • właściciele nieruchomości,
    • współwłaściciele nieruchomości,
    • użytkownicy wieczyści nieruchomości,
    • jednostki organizacyjne lub osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
    • inne podmioty będące we władaniu nieruchomości.

Deklaracji indywidualnych nie muszą składać właściciele nieruchomości będących częścią lokali wielomieszkaniowych, znajdujących się pod zarządem wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Wówczas to ten podmiot, jako zarządca nieruchomości, składa deklarację w imieniu wszystkich mieszkańców, a opłaty są wliczone w czynsz. 

Mieszkańcy a „podatek śmieciowy”
Do powstania śmieci konieczni są mieszkańcy, ale przepisy rozróżniają sytuacje, w których są oni stale obecni na terenie nieruchomości lub też przebywają tam okazyjnie. W związku z tym, jeśli nieruchomość jest zamieszkana, jej właściciel musi wnosić opłatę co miesiąc. W sytuacji, gdy nie jest zamieszkała, opłata dotyczy wyłącznie tych miesięcy, w których odpady faktycznie powstały. W przypadku nieruchomości zamieszkiwanych okazyjnie, takich jak domki letniskowe, opłatę uiszcza się nie co miesiąc, ale za rok z góry, zgodnie ze stawką ustaloną przez gminę i niezależnie od tego, jak długo faktycznie przebywasz na terenie nieruchomości. 

Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma dwie składowe – stawkę odgórnie ustaloną przez gminę, który mnoży się przez jeden z czynników wymienionych poniżej:
    • liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, 
    • jej powierzchnię,
    • lub zużycie wody.
Dodatkowo, gmina ustala także opłaty z pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadow na terenie danej nieruchomości. 

Na wysokość stawki ustalanej prze gminę wpływa między innymi liczba jej mieszkańców i ilość wytwarzanych odpadów, ale również fakt selekcji odpadów. Od początku 2020 roku w całej Polsce obowiązuje podział odpadów na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz bioodpady, zbierane do odpowiednio oznakowanych pojemników. Właściciel nieruchomości, który nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów, musi liczyć się z wyższym podatkiem śmieciowym. Będzie on od dwóch do maksymalnie czterech razy wyższy od stawki standardowej. 

Kiedy i jak składać deklarację?
Deklarację o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeba złożyć nie później niż po 14 dniach od zamieszkania na jej terenie pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów. Deklarację składasz w swojej gminie i możesz to zrobić osobiście lub online – o tym jak zrobić to przez internet dowiesz się tutaj: https://przyjazne-deklaracje.pl/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/. Po zlożeiu deklaracji gmina ustala stawkę i wyznacza termin wnoszenia opłaty. Pamiętaj, że w razie każdej zmiany w deklaracji, takiej jak zgon lub narodziny członka rodziny czy zmiana liczny lokatorów, musisz złożyć nową deklarację, która uwzględni ten stan rzeczy.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu