Frankowicze czekają na uchwałę Sądu Najwyższego

Frankowicze czekają na uchwałę Sądu Najwyższego

15 kwietnia 2021, godz. 7:54
Udostępnij: Kopiuj link

Sąd Najwyższy ma rozpoznać wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego odnośnie rozbieżności pomiędzy wykładnią przepisów prawa w orzecznictwie SN i sądów powszechnych. Datę posiedzenia zmieniono z 25 marca na 13 kwietnia 2021.

Czego ma dotyczyć uchwała SN

Kredyty frankowe to temat wciąż aktualny. Na uchwałę Sądu Najwyższego frankowicze czekają z niecierpliwością. Czego ma ona dotyczyć? Orzecznictwo w sprawach frankowiczów jest bardzo niejednolite. Z tego powodu pierwsza prezes SN zadała kilka pytań, na które odpowiedzi ma nam dać uchwała SN w sprawie kredytów frankowych. 

Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał nastepujące kwestie: 

  1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?
  2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
  5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
  6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Jakie będą skutki uchwały? Biorąc pod uwagę fakt, że zostanie ona podjęta w pełnym składzie, może być kluczowym rozstrzygnięciem w sprawach frankowych. Zyska bowiem ona moc zasady prawnej i sądy wszystkich instancji będą musiały ją stosować.

Czy frankowicze powinni czekać na uchwałę SN?

Orzeczenia zapadające w sprawach frankowych są w przeważającej większości korzystne dla frankowiczów - nawet więc bez uchwały SN ich sytuacja w sądach jest dobra. Coraz częściej udaje się uzyskać rozstrzygnięcie unieważniające umowę kredytową. Warto więc ruszyć z pozwem już teraz, szczególnie, że posiedzenie w sprawie kredytów zostało przełożone, nie ma pewności czy ostatni raz. W międzyczasie każda rata kredytu przedawnia się osobno - przedawnione raty nie będą objęte pozwem. Im dłużej więc czekamy, tym więcej musimy zapłacić.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu