Reklama Lubliniec Info

Frankowicze czekają na uchwałę Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy ma rozpoznać wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego odnośnie rozbieżności pomiędzy wykładnią przepisów prawa w orzecznictwie SN i sądów powszechnych. Datę posiedzenia zmieniono z 25 marca na 13 kwietnia 2021.

Czego ma dotyczyć uchwała SN

Kredyty frankowe to temat wciąż aktualny. Na uchwałę Sądu Najwyższego frankowicze czekają z niecierpliwością. Czego ma ona dotyczyć? Orzecznictwo w sprawach frankowiczów jest bardzo niejednolite. Z tego powodu pierwsza prezes SN zadała kilka pytań, na które odpowiedzi ma nam dać uchwała SN w sprawie kredytów frankowych

Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał nastepujące kwestie: 

  1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?
  2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
  5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
  6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Jakie będą skutki uchwały? Biorąc pod uwagę fakt, że zostanie ona podjęta w pełnym składzie, może być kluczowym rozstrzygnięciem w sprawach frankowych. Zyska bowiem ona moc zasady prawnej i sądy wszystkich instancji będą musiały ją stosować.

Czy frankowicze powinni czekać na uchwałę SN?

Orzeczenia zapadające w sprawach frankowych są w przeważającej większości korzystne dla frankowiczów - nawet więc bez uchwały SN ich sytuacja w sądach jest dobra. Coraz częściej udaje się uzyskać rozstrzygnięcie unieważniające umowę kredytową. Warto więc ruszyć z pozwem już teraz, szczególnie, że posiedzenie w sprawie kredytów zostało przełożone, nie ma pewności czy ostatni raz. W międzyczasie każda rata kredytu przedawnia się osobno - przedawnione raty nie będą objęte pozwem. Im dłużej więc czekamy, tym więcej musimy zapłacić.

tagi:
2021-04-15 07:54:55

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x