Jak wypełnić PIT 37?

Jak wypełnić PIT 37?

19 września 2022, godz. 7:45
Materiał zewnętrzny, fot. shutterstock
Udostępnij: Kopiuj link

Kto wypełnia PIT-37? Powinieneś sięgnąć po ten druk, jeśli uzyskujesz dochody za pośrednictwem płatnika lub innego podmiotu wypłacającego ci wynagrodzenie. Oznacza to, że na formularzu PIT 37 rozliczają się między innymi podatnicy zarabiający na podstawie umowy o pracę (z tytułu stosunku pracy), umowy zlecenie, umowy o dzieło czy uzyskujący zarobki z tytułu pełnionych funkcji. Wypełniając swoje zeznanie podatkowe, bazuje się wówczas na PIT-11, czyli rozliczeniu dostarczanym przez pracodawcę. Na co powinieneś zwrócić uwagę w trakcie? Co warto wiedzieć o deklaracji PIT-37? Czy jej samodzielne wypełnienie jest trudne?

1. Kto wypełnia PIT-37?
2. Wysyłka PIT
3. Jak wypełnić druk PIT? Rozliczenie PIT - poradnik

Obecnie deklaracja PIT 37 najczęściej wypełniana online, dlatego nie musisz uzyskiwać fizycznego druku. Jeśli jednak chcesz się z nim zapoznać, bez problemu znajdziesz wzór w internecie lub otrzymasz formularze PIT, odwiedzając urząd skarbowy.

Kto wypełnia PIT-37?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, na omawianym druku PIT rozliczają przede wszystkim osoby, które uzyskują przychody z tytułu umowy o pracę, a także na podstawie stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie i umowy o dzieło). PIT 37 obowiązuje także w przypadku podatników dokonujących rozliczenia PIT na podstawie skali podatkowej, jeżeli to płatnik odprowadza zaliczki na podatek dochodowy.  Dotyczy to prowadzących działalność gospodarczą w typie pozarolniczej działalności gospodarczej.

PIT 37

Kto jeszcze korzysta z PIT 37? Formularz znajduje zastosowanie w przypadku emerytów, rencistów, osób pobierających zasiłki, świadczenia przedemerytalne i inne środki z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. W ten sposób rozlicza się także przychody podlegające opodatkowaniu z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Nie sięgaj jednak po ten druk, gdy rozliczasz się inaczej niż przy zastosowaniu skali podatkowej, a zatem otrzymujesz przychody z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej liniowo lub na zasadzie ryczałtu.

Wysyłka PIT

Bardzo dużą - i rosnącą każdego roku - popularnością cieszy się rozliczenie PIT 37 online. Nic dziwnego, cały proces jest nie tylko intuicyjny i bardzo wygodny, ale również nie wymaga dodatkowego zachodu w celu dostarczenia rozliczenia do urzędu skarbowego. Ponadto część działań zostaje zautomatyzowana: nie musisz przypominać sobie poziomów progów podatkowych czy kwoty wolnej od podatku w zależności od wysokości osiągniętego dochodu. 

Oczywiście, nadal możesz wysłać deklarację listem poleconym lub zanieść do urzędu skarbowego.

Jak wypełnić druk PIT? Rozliczenie PIT - poradnik

Samodzielne wypełnienie druku nie jest trudne. Podpowiadamy, jak poprawnie wypełnić deklarację PIT i jakie informacje umieścić w zeznaniu podatkowym.

    • Pola 1 i 2 
Wprowadź tu informacje identyfikacyjne, czyli swój numer PESEL lub NIP.
    • Pole 6 
Określ sposób rozliczenia. Do wyboru masz rozliczenie samodzielne, wspólne z małżonkiem, ze zmarłym małżonkiem lub z dzieckiem.
    • Pole 7 
Jest przeznaczone dla nierezydentów oraz osób rozliczających się z małżonkiem będącym nierezydentem. Wymagany jest wówczas certyfikat potwierdzający jako miejsce zamieszkania dla celów podatkowych inne niż miejsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.
    • Pole 9 
Wskaż urząd skarbowy, w którym rozliczasz PIT 37.
    • Pole 10 
Wskaż, czy rozliczasz się po raz pierwszy czy jest to korekta wcześniej złożonej deklaracji.
    • Część C formularza, czyli pola 36-106 
Tu znajdą się wszystkie informacje na temat twoich zarobków, przygotowane w oparciu o PIT-11. Pamiętaj, że jeśli w drukach od pracodawcy pojawiły się błędy, musisz teraz je skorygować. W tej części wpisujesz także kwoty zwolnionych z opodatkowania.
    • Część D formularza 
W tym miejscu wprowadź informacje na temat swoich przychodów, jednocześnie wykazując koszty ich uzyskania oraz pobrane lub wpłacone zaliczki na podatek.
    • Pola 106-117 
Wpisz w te pola informacje dotyczące wysokości składek przekazanych na ubezpieczenia, które pobiera się z wynagrodzenia brutto.
    • Pola 108-112 
Uwzględnij także wszystkie ulgi podatkowe, które pomniejszają dochód. Wypełniając tę część formularza, posiłkuj się załącznikami PIT-O lub PIT/D. Pamiętaj, że ulgi wyszczególnia się wyłącznie do wartości dochodu.
    • Pole 113 
Tu wpisujesz wyliczoną kwotę stanowiącą podstawę obliczenia podatku. Wartość zaokrąglij. Ogólna zasada głosi, że końcówki nie przekraczające 0,49 zł pomija się, zaś w przedziale od 0,50 do 0,99 zł zaokrągla w górę.
    • Pole 114 
W tym miejscu powinieneś wpisać wartość podatku, uwzględniając próg kwoty wolnej od podatku.
    • Pole 115 
Uwzględnij wszelkiego rodzaju doliczenia do podatku, bazując na rozliczeniach za rok poprzedni lub sięgając po zapłatę obniżonego podatku z roku poprzedniego.
    • Pola 116-121 
Wprowadź w tych polach kwoty odliczeń podatkowych.
    • Pola 122-124 
Wpisz różnicę pomiędzy podatkiem a pobranymi zaliczkami.
    • Pola 132-136 
Wpisz dane organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1%. 

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu