Budżet Obywatelski Lublińca. Wyniki oceny propozycji projektów

Budżet Obywatelski Lublińca. Wyniki oceny propozycji projektów

10 października 2022, godz. 11:30
źródło: BO Lubliniec
Udostępnij: Kopiuj link

10 października 2022 r. zakończył się etap oceny propozycji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca. Zgłoszono 10 projektów, z czego 6 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Powołany Zespół do oceny propozycji projektów, od 23 września 2022 r. zajmował się weryfikacją i zaopiniowaniem projektów, na które mają głosować mieszkańcy Lublińca. Osoba, która złożyła propozycję projektu ocenioną negatywnie, jest niezwłocznie informowana o ocenie i jej motywach oraz możliwości i trybie wniesienia odwołania. Prawo odwołania od oceny negatywnej przysługuje w terminie do 13 października. W okresie od 14-18 października trwać będzie etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu

Poniżej lista projektów zgłoszonych do Urzędu:

Rozpatrzonych pozytywnie

1. Tytuł projektu: Ścieżka zmysłów
Lokalizacja: Lubliniec, ul. Wawrzyńca Hajdy 20 // Podwórko Przedszkola Miejskiego nr 4
Szacunkowy koszt: 92000.00 zł
Krótka charakterystyka:
Ścieżka zmysłów to projekt pełniący funkcję edukacyjno-rekreacyjną. Jej działanie oparte jest na stymulowaniu doznań sensorycznych mających pozytywny wpływ na rozwój człowieka. Ścieżka sensoryczna jest odpowiedzią na potrzeby funkcjonalne dzieci, szczególnie z zaburzeniami przetwarzania zmysłowego. Zróżnicowane faktury zastosowane w ścieżce pomogą łagodzić i niwelować dysfunkcje i zaburzenia układu dotykowego. Dla dzieci bez dysfunkcji będzie ciekawym doznaniem i zabawą. Ze ścieżki podczas spacerów może korzystać każdy, gdyż teren podwórka przedszkolnego jest ogólnodostępny tak, jak przedszkolny plac zabaw. Projekt wzbogacony zostanie o eko-kuchnię i muzyczną ścieżkę.
>Szczegóły<

2. Tytuł projektu: Darmowa kastracja kotów właścicielskich z terenu miasta Lublińca
Lokalizacja: Lubliniec
Szacunkowy koszt: 60000.00 zł
Krótka charakterystyka:
Projekt dotyczy sfinansowania zabiegów kastracji (w tym aborcyjnej) kotów, których właściciele mieszkają w Lublińcu. Osoby chcące poddać swojego kota kastracji, będą mogły wybrać weterynarza samodzielnie z zaproponowanej przez Urząd Miasta Lublińca listy. Jak bardzo potrzebny jest ten program pokazała jego realizacja w poprzednich latach. W tym roku, choć szacowano, że środków wystarczy do października, te skończyły się już pod koniec czerwca. Kastrując swojego kota, nie tylko wykazujesz się ogromną odpowiedzialnością i największą troską o jego zdrowie, ale bezpośrednio przyczyniasz się do ograniczenia bezdomności i cierpienia niewinnych zwierząt.
>Szczegóły<

3. Tytuł projektu: Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lublińcu 
Lokalizacja: ul. Sokoła 13, 42-700 Lubliniec
Szacunkowy koszt: 69000.00 zł
Krótka charakterystyka:
Lubliniec liczy około 23 tyś. mieszkańców. Miasto, leżące nad rzeką Lublinicą, zajmuje obszar o powierzchni 89,8 km2, z czego prawie 70% to tereny zalesione, 20% zajmują tereny rolnicze, zaś 11% stanowią tereny inwestycyjne. Duża liczba mieszkańców, duże natężenie ruchu na drogach i rozrastające się budynki. To wszystko sprawia że rośnie liczba interwencji podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta. Akcje, w których biorą udział strażacy to nie tylko pożary, ale również wypadki drogowe, podtopienia, miejscowe zagrożenia czy inne niestandardowe działania jak, np. związane z pandemią wywołaną przez Covid-19. Pozyskanie przez jednostkę nowych ubrań oraz elementów wyposażenia indywidualnego strażaków pozwoli na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych większej ilość druhów, a także pozwoli na wymianę wysłużonego wyposażenia przez co podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa w obszarze gminy Lubliniec, na którym działalność prowadzi OSP Lubliniec.
>Szczegóły<

4. Tytuł projektu: Utwardzenie powierzchni do parkowania w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej
Lokalizacja: Miejsce będzie w Parku Miejskim wzdłuż lasu po prawej stronie ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty od ul. Grunwaldzkiej do placu zabaw dla dzieci. Miejsca dla samochodów będą równoległe do drogi. Długość nawierzchni to 110 m, szerokość 2,5m.
Szacunkowy koszt: 100000.00 zł
Krótka charakterystyka:
Projekt dotyczy utwardzenia powierzchni do parkowania dla 20 samochodów w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej. Miejsca te będą usytuowane wzdłuż lasu po prawej stronie ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty od ul. Grunwaldzkiej do placu zabaw dla dzieci. Stanowiska, na których znajdą się samochody, będą równoległe do drogi. Nawierzchnia wykonana będzie z ażurów betonowych (grubość 8 cm), co pozwoli na znaczną infiltrację wody. Projekt jest bardzo ważny, ponieważ częściowo rozwiązuje ogromny problem parkowania w tej dzielnicy miasta. Miejsca do parkowania będą służyły osobom odwiedzającym Park Miejski, korzystającym z placu zabaw dla dzieci oraz pracownikom Jednostki Wojskowej Komandosów. Doraźnie miejsca te także mogą być wykorzystywane podczas imprez masowych na Stadionie Miejskim.
>Szczegóły<

5. Tytuł projektu: Teatr Korez w Lublińcu - spektakl Weltmajstry
Lokalizacja: Miejski Dom Kultury Lubliniec
Szacunkowy koszt: 26000.00 zł
Krótka charakterystyka:
Spektakl adresowany jest do mieszkańców miasta Lublińca, budzi tożsamość kulturową Ślązaków i umacnia ich wartość jako pełnoprawnych członków polskiego społeczeństwa, jednocześnie zaspokaja potrzeby kulturalne. W swoich założeniach przybliża teatr odbiorcy kultury, który z różnych przyczyn (ekonomicznych, geograficznych, komunikacyjnych itp.) może czuć się z pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wykluczony. Krótkie streszczenie spektaklu: Piłkarskie mistrzostwa świata 2050, te pierwsze w dziejach, na których występuje reprezentacja Śląska. Na gliwickiej Ostropie w barze „Wunderbar Barbara” spotyka się czwórka kibiców. Szpile razem oglądają barmanka Basia i trójka boroczków – kibolek Gieksy Młody, kibolek Górnika Łysy i kibolek Ruchu Gruby. Czy talizman Grubego, kłaczek Gorgonia, przyniesie im szczęście? Czy Ślązacy pod wodzą Poldiego zrobią mistrza świata, czy zostaną weltmajstrami? Na te i inne pytania odpowiada spektakl.
>Szczegóły<

6. Tytuł projektu: Zielona Sala Wykładowa
Lokalizacja: Teren pomiędzy Urzędem Miasta i Urzędem Starostwa Powiatowego, obejmuje część działek nr 3213/34 i 3023/34
Szacunkowy koszt: 99500.00 zł
Krótka charakterystyka:
Zielona Sala Wykładowa to projekt zakładający stworzenie przestrzeni zielonej w okolicy Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Domu Kultury, Poczty, Urzędu Skarbowego, Biblioteki Pedagogicznej, Dworca PKP, który posłuży jako miejsce spotkań zorganizowanych - warsztatów, wykładów, zajęć, a także jako przyjazne miejsce wypoczynku i rekreacji. Projekt zakłada aranżację przestrzeni jak w amfiteatrze z tablicą wykładową i możliwością podłączenia rzutnika, z pergolą, bogatymi nasadzeniami roślinnymi, w otoczeniu drzew, bez barier architektonicznych, będzie służył mieszkańcom oraz gościom i upiększy nasze miasto.
>Szczegóły<

Rozpatrzone negatywnie

1. Tytuł projektu: Pomieszczenie gospodarcze dla klubu sportowego Ride in Park
Lokalizacja: Dirt park przy boisku piłkarskim Unii, ul. Sportowa
Szacunkowy koszt: 43500.00 zł
Krótka charakterystyka projektu:
Głównym celem projektu jest zakup pomieszczenia gospodarczego dla klubu sportowego Ride in Park tj. kontener magazynowy oraz zagospodarowanie terenu wokół niego. Kontener ma służyć jako miejsce w którym będzie można przechowywać narzędzia niezbędne do utrzymania parku. Wokół kontenera zostaną usytułowane ławki z stolikami oraz zostanie wyznaczone miejsce w który będzie można rozpalić grilla. Powstała w ten sposób strefa do odpoczynku będzie służyć nie tylko osobom aktywnie korzystającym z parku rowerowego ale również spacerującym po Parku Grunwaldzkim.
>Szczegóły<

2. Tytuł projektu: Wsparcie dla karmicieli kotów wolno żyjących i bezdomnych. Zakup karmy.
Lokalizacja: Lubliniec
Szacunkowy koszt: 12000.00 zł
Krótka charakterystyka projektu:
Projekt dotyczy zakupu karmy dla kotów wolno żyjących i bezdomnych na terenie Miasta Lublińca i ma wspierać realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec. Program zakłada: - zakup karmy mokrej i karmy suchej, - przekazanie jej bezpośrednio karmicielom kotów lub społecznym opiekunom kotów, którzy zwrócą się do Urzędu Miejskiego o pomoc w postaci zakupu karmy. Projekt służy nie tylko wszystkim tym mieszkańcom Miasta, którym zdrowa, odkarmiona, zaopiekowana kocia populacja leży na sercu, ale przede wszystkim wspiera lokalną społeczność lublinieckich karmicieli, którzy pod swoją opieką mają w ciągu roku setki kotów (zgłaszają je do kastracji, leczą, znajdują domy, dają im schronienie przed mrozem, dokarmiają z własnych środków).
>Szczegóły<

3. Tytuł projektu: EKO Lubiteka - zielona energia dla Lublińca
Lokalizacja: ul. Sportowa 3 ; 42-700 Lubliniec
Szacunkowy koszt: 80000.00 zł
Krótka charakterystyka projektu:
Wyposażenie gmachu biblioteki w panele fotowoltaiczne niesie za sobą szereg korzyści dla mieszkańców i środowiska. Obniżenie kosztów utrzymania gmachu o wydatki związane z kosztami Energi elektrycznej mogą zostać spożytkowane na doposażenie księgozbioru, darmowe zajęcia aktywizujące różne grupy lokalnej społeczności. Biblioteka oferuje szeroki wachlarz darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży, jak również dla seniorów. Oszczędności rzędu 15 tysięcy rocznie które panele pozwolą wygenerować z Energi słonecznej będą pożytkowane na korzyść mieszkańców całego miasta. Celem uzyskania niezależności energetycznej od tradycyjnych źródeł energii, jest poznanie i oswojenie się mieszkańców z naturalną energią. Instalacja danych rozwiązań pozwoli wykorzystać energię słoneczną w infrastrukturze miasta i codziennych potrzebach mieszkańców Lublińca. Za pomocą takich solarnych konstrukcji ludzie zmogą: - skorzystać z stanowisk komputerowych i internetu; - doładować swoje urządzenia elektroniczne; - skorzystać z darmowego Wi-Fi; - skorzystać z darmowego szerokiego wachlarza zajęć oferowanych dla całego przekroju grup społecznych naszego miasta które organizowane będą ze stała częstotliwością mimo wzrostu kosztów energii elektrycznej; - regularne doposażenie księgozbioru o najnowsze pozycje. Walory ekologiczne są oczywiste idąc z duchem czasu musimy inwestować z bezpieczne zdrowe środowisko naturalne które otrzyma po nas kolejne pokolenie. Projekt ,,Zielona energia dla Lublińca" jest ukierunkowany na obniżenie rachunków za energię elektryczną w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Lampy. Biblioteka może uzyskać w ten sposób 25% obniżkę kosztów za energię elektryczną, duże uniezależnienie się od dotkliwych podwyżek energii elektrycznej, które jak wskazują analitycy polskiego rynku elektrycznego w najbliższych latach będą kilku dziesięcioprocentowe. Oszczędności te pozwoliłyby na wprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w tych szkołach np. wprowadzenie nauki gry w szachy, które bardzo pozytywnie wpływają na rozwój dzieci, czy sfinansowanie innych ciekawych zajęć. Z realizacji tego zadania skorzysta Gmina, przełoży się to na głównych beneficjentów, czyli dzieci oraz wszystkich czytelników, ponieważ oszczędności uzyskane w realizacji proponowanej inwestycji powinny być traktowane jako okata w kapitał intelektualny. Taki jest główny cel zadania - przekierowanie środków uzyskanych z oszczędności na energii elektrycznej na poszerzenie oferty edukacyjnej Biblioteki.
>Szczegóły<

4. Tytuł projektu: Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski
Lokalizacja: Boisko treningowe Stadionu Miejskiego w Lublińcu
Szacunkowy koszt: 99720.00 zł
Krótka charakterystyka projektu:
Projekt ma za zadanie zwiększyć funkcjonalność Stadionu Miejskiego w szczególności w porach jesienno - wiosennych i rozwiązać problem z dostępnością boisk i hal sportowych.
>Szczegóły<
 

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu