Miasto wyemituje obligacje komunalne

Miasto wyemituje obligacje komunalne

04.10.2011 8:55
Mateusz
Czytanie treści strony dostępne

W zeszłym tygodniu Rada Miejska w Lublińcu po raz drugi głosowała nad projektem uchwały dotyczącym emisji obligacji komunalnych. Tym razem projekt uchwały został ustanowiony. Łączna ilość papierów wartościowych wydanych przez miasto wyniesie 3500 sztuk. Cena jednej obligacji będzie wynosić 1.000 zł. Wykup pierwszych obligacji nastąpi w 2016 roku. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób. - czytamy w uchwale. Pieniądze z obligacji mają pokryć tegoroczny deficyt budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

§ 1

1. Miasto Lubliniec wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 3.500 (trzy tysiące pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.500.000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2011 roku w 6 (sześciu) seriach:

1) seria A11 na kwotę 600.000,00 PLN,
2) seria B11 na kwotę 600.000,00 PLN,
3) seria C11 na kwotę 400.000,00 PLN,
4) seria D11 na kwotę 600.000,00 PLN,
5) seria E11 na kwotę 600.000,00 PLN,
6) seria F11 na kwotę 700.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Emisja obligacji przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku związanego z wydatkami majątkowymi Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Miasta Lubliniec. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Lubliniec.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1) 5 lat od daty emisji obligacji serii A11, w 2016 roku,
2) 6 lat od daty emisji obligacji serii B11, w 2017 roku,
3) 7 lat od daty emisji obligacji serii C11, w 2018 roku,
4) 8 lat od daty emisji obligacji serii D11, w 2019 roku,
5) 9 lat od daty emisji obligacji serii E11, w 2020 roku,
6) 10 lat od daty emisji obligacji serii F11, w 2021 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta Lublińca.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj więcej

Komentarze

Karol 2011-10-07, 07:36:50
Zgłoś
Ci radni ,ktorzy głosowali za tą uchwałą powinni złożyć mandaty. Dosyć tej niekompetencji. Niszczycie nasze miasto!!!!!!!!!!
Oli 2011-10-07, 07:34:55
Zgłoś
Pieniądze z obligacji mają pokryć deficyt i kredyty!!!!!!!
Jeszcze niedawno Maniura chwolił się, że miasto jest na plusie. Co jest. Czy po Maniurze nasze miasto zbankrutuje? Ludzie przecież on bierze kasę z obligacji na pokrycie długów!!!!! To skandal!
2011-10-07, 07:29:03
Zgłoś
Czy ktoś kupi obligacje bankruta? No może Andrzej Koza zainwestuje w Maniurę!?
2011-10-07, 07:27:09
Zgłoś
Miasto jest już tak zadłużone, że nie może dostać kredytów.
Dlatego wypuszczą obligacje. Spłata nastąpi po Maniurze, więc będzie miał kasę na sadzenie dalsze kwiatków .
mieszczanin 2011-10-05, 23:06:30
Zgłoś
Wsprzyjmy nasze miasto rodzinnie !! Nie nabijajmy kasy bankom należącym do zagranicznych krwiopijców !!
Polskie obligacje w polskich renkach !!
patriota 2011-10-05, 00:00:43
Zgłoś
Dlaczego obligacji mie mogą kupić mieszakńcy Lublińca? To dyskryminacja...
Gdyby każda lubliniecka rodzina kupiła jedną obligację, to cała emisja obligacji byłaby wykupiona! Byłby to jednocześnie znaczący wyraz patriotyzmu lokalnego i dowod miłosci do ukochanego miasta!!!
brawo 2011-10-04, 21:26:37
Zgłoś
Doskonale!
Po co zaciągać kredyty, jak można tańszym kosztem pozyskać z obligacji! Popieram, przy okazji można zarobić na bezpiecznej nwestycji.
się kręci 2011-10-04, 21:17:12
Zgłoś
Ej te Maniura! przyznaj się...
... gdzie jest kasa?
Z boku 2011-10-04, 20:28:01
Zgłoś
dajciesesiana
Ale twórczość. Szkoda słów i polemiki.
dajciesesiana 2011-10-04, 18:34:57
Zgłoś
adf, kali, Z boku, lolek = banda idiotów
Pokaż wcześniejsze komentarze

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu