Stypendia sportowe

26.01.2012 10:31
Mateusz
Czytanie treści strony dostępne

We wtorek Rada Miejska w Lublińcu ustanowiła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych. Obecny w sali Zygmunt Anczok podziękował w imieniu Lublinieckiej Rady Sportu za uchwałę wspierającą młodych sportowców. Publikujemy uchwałę oraz wypowiedź naszego olimpijczyka.

UCHWAŁA NR 202/XVI/2012
RADY MIASTA LUBLINIEC
z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów
sportowych dla zawodników.
§ 2. Stypendia są przyznawane corocznie przez Burmistrza Miasta Lubliniec za osiągnięcia, które miały
miejsce w okresie poprzedniego roku kalendarzowego.
§ 3. Stypendia są przyznawane zawodnikom za wyniki sportowe osiągnięte przez nich do ukończenia 20 roku
życia.
§ 4. Stypendia są przyznawane na okres jednego roku kalendarzowego.
§ 5. Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1) są mieszkańcami Miasta Lubliniec;
2) uprawiają sport na innej podstawie niż umowa o pracę;
3) posiadają aktualną licencję zawodniczą lub oświadczenie klubu macierzystego potwierdzające posiadanie przez
zawodnika zdolności do udziału w zawodach sportowych.
§ 6. 1. Stypendia mogą być przyznane za wyniki sportowe osiągnięte w indywidualnej dyscyplinie sportowej
lub grach zespołowych, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym z zastrzeżeniem §10.
2. Przez wynik sportowy, o którym mowa w ust.1, uprawniający do przyznania stypendium spełniają
zawodnicy, którzy osiągnęli jeden z niżej wymienionych warunków:
1) zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Paraolimpijskich;
2) zajęli w wyżej wymienionych zawodach miejsca od 4 do 8;
3) zdobyli medal Mistrzostw Polski;
4) posiadają status reprezentanta Polski.
3. Wysokość stypendiów wynosi:
1) medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Paraolimpijskich 250
złotych
miesięcznie;
2) zawodnicy zajmujący w wyżej wymienionych zawodach miejsca od 4 do 8 – 200 złotych miesięcznie;
3) medaliści Mistrzostw Polski – 150 złotych miesięcznie;
4) status reprezentanta Polski – 100 złotych miesięcznie.
§ 7. 1. Stypendia mogą być przyznane na pisemny wniosek zawodnika, macierzystego klubu sportowego,
dyrektora szkoły, rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Wniosek o stypendium wraz z załącznikami składa się w terminie do 10go
stycznia danego roku
budżetowego.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium, organ
przyznający stypendium wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania do
ich usunięcia.

Czytaj więcej

Komentarze

skoki do wódy 2012-02-07, 14:41:33
Zgłoś
Na naszym basenie lentexowskim w rękach miejskich
wychowami samych mistrzów.
przecinek 2012-02-04, 20:51:55
Zgłoś
Barcelona: "Burmistrz W-ice prezes "
Tylko wiceprezes ??? To kasa nie sypnie i już !!
Barcelona 2012-02-04, 10:09:41
Zgłoś
Prezes - Burmistrz W-ice prezes - Starosta Skarbnik - ksiądz proboszcz Członek - Prezes Polsko Rosyjskie Pojednanie
Lubliniczninka 2012-02-02, 21:00:15
Zgłoś
LKSowski fanie! Napisaleś: "Na razie to chyba trzeba zmienić kierownictwo klubu które rozwaliło ten klub na drobne."
Kto, wg ciebie, powinien znaleźć się w kierownictwie LKS SPARTA? Potrafisz wymienić nazwiska tych nowych kierowników? Czy tylko sobie rzucasz tu takie złote mysl, żeby sobie popisać?? ;)))))
LKSowski Fan 2012-02-01, 14:16:20
Zgłoś
Jak my mamy mieć mistrzów Panie Zygmuncie ?
W Sparcie grają jakieś wybraki ze śląsko częstochowskich klubów. A Sparta to klub w bardzo niskiej klasie rozgrywek. Nasi chłopcy grają po pobliskich wioskach. Widzi Pan tu MISTRZÓW ? Na razie to chyba trzeba zmienić kierownictwo klubu które rozwaliło ten klub na drobne.
Adolf też chciał dobrze tylko mu nie wyszło 2012-02-01, 09:35:37
Zgłoś
UCHWAŁA ŚMIECIOWA - tak powinni ją nazwać
Rada Miasta - beznadzieja
xcdzk 2012-01-31, 21:30:13
Zgłoś
30 000
równie dobrze mozna by do kwot dopisać po dwa zera a uchwała będzie tak samo nierealna (martwa). Lubliniec nie miał i nie będzie miał olimpijczyka do lat 20 jak i innego mistrza chyba że w jakiejś dyscyplinie niszowej nigdy olimpijskiej
bieda aż piszczy, idzcie pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2012-01-31, 13:07:56
Zgłoś
Jeżeli ktoś w dzisiejszych czasach jest w czołówce światowej, jedzie na olimpiadę, jest reprezentantem polski na mistrzostwach świata i europy w wieku do 20 lat ( czyli junior ) to akurat jest mu potrzebne 100-150 zł z kasy miasta. Tam dla jednej osoby pracuje cały sztab przygotowawczy. Czy wy zaściankowi radni wiecie że np. przygotowanie do sezonu Justyny Kowalczyk kosztuje miesięcznie 90.000 złotych !!! A wy tu wyjeżdzacie z jakąś armatą finansową. Dajcie biednemu a nie róbcie się tacy dobrzy.
Za mało wysiłku , wybiórcze traktowanie. 2012-01-31, 12:23:29
Zgłoś
Przepraszam Szanowna Wielkoduszna Wspaniałomyślna Rado !
Dlaczego Szanowni Państwo tak wybiórczo podeszli do sprawy. Dlaczego pominięci zostali przyszli lublinieccy młodzi zwycięscy turniejów tenisowych / Wimbledon, Roland Garos itd, zwycięscy formuły I, adeptów golfa i wielu wielu innych dyscyplin gdzie nie ma mistrzów olimpiady, europy czy polski.
kucharka proboszcza 2012-01-31, 10:07:35
Zgłoś
Kwoty są za wysokie, jeszcze sobie taki sportowiec pójdzie
na obiad do Zamku Lubliniec.
Pokaż wcześniejsze komentarze

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu