Niższe stawki z wywóz śmieci

Niższe stawki z wywóz śmieci

24.05.2013 13:50
Mateusz
Czytanie treści strony dostępne

Wczoraj Rada Miejska uchwaliła zapowiadane przez nas zmiany dotyczące wysokości stawek za wywóz śmieci oraz terminu uiszczania opłaty.

Fragment uchwały dotyczący wysokości stawek:

Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) stawkę podstawową w wysokości 14,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane
w sposób selektywny,
2) obniżoną stawkę opłaty w wysokości 7,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane
w sposób selektywny.

Fragment uchwały dotyczący terminy opłat:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, w terminie do 20 dnia po upływie kwartału, w którym
powstało zobowiązanie.
2. Sposób naliczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu.
3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa z dniem 20 października 2013r.
i obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2013 r.
§ 2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach
miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w § 1 ust. 1.
§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Komentarze

ja28 2013-05-26, 17:38:41
Zgłoś
co??
A matki samotnie wychowujące dzieci produkują mniej śmieci??
matka + 2 2013-05-25, 15:10:46
Zgłoś
To skandal, że radni nie uchwalili niższych opłat śmieciowych dla matek samotnie wychowujących dzieci!!!

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu