Protest mieszkańców z dzielnicy Kokotek: CHCEMY KANALIZACJI!

Protest mieszkańców z dzielnicy Kokotek: CHCEMY KANALIZACJI!

03.06.2015 12:00
Lubliniec.Info
Czytanie treści strony dostępne

Mieszkańcy dzielnicy Kokotek są oburzeni działaniami władz miasta, a właściwie ich brak w sprawie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kokotku. W Programie Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r. który został stworzony co prawda jest zapis o "Kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno - ściekowej na terenie KOKOTKA" z kwotą 2 mln zł. Mieszkańcy jak sami mówią, że to stanowczo za mało i czują się, że zostaną "wykiwani".

Mieszkańców reprezentuje Radny Rady Miejskiej w Lublińcu Jacek Hepner. Do Burmistrza Edwarda Maniury i Radnych został wystosowany list otwarty, który zamieszczamy poniżej. Odpowiedź na list przez burmistrza była natychmiastowa.

Lubliniec, 31.05.2015 r.

Zainteresowani
Burmistrz Miasta Lublińca
Radni Rady Miejskiej
w Lublińcu
SWIG Delta Partner Cieszyn
Mieszkańcy Lublińca

Korzystając z prawa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opracowywanego dokumentu strategicznego pod nazwą Program Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014 - 2020 z perspektywą do 2022 r. My, Mieszkańcy Kokotka wnosimy stanowczy protest do zapisów powyższego Programu z powodu nieujęcia w nim zadania pod nazwą budowa oczyszczalni i kanalizacji w Kokotku.
Pominięcie tego przedsięwzięcia w Programie, który został stworzony w oparciu między innymi o wcześniej przygotowane ankiety, przeprowadzone spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych itp. , z których to zdarzeń płynęły do pana Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej oraz autorów opracowywanego dokumentu , wyraźne sygnały od mieszkańców Kokotka o priorytetowym dla nich znaczeniu realizacji kanalizacji w tejże dzielnicy, uważamy takie postępowanie za świadome zaniechanie i zignorowanie wyraźnie wyartykułowanych oczekiwań i potrzeb.
W naszej ocenie jest to sytuacja bezprecedensowa, aby Urząd reprezentujący samorząd lokalny , działający z woli i wyboru mieszkańców, w świadomy i nieliczący się z nikim sposób, odrzucił wniosek znacznej części swoich mieszkańców, zignorował ich podstawowe potrzeby i potraktował tak, jakby nie miało to dla niego żadnego znaczenia. A przecież zapewnienie podstawowych mediów to obowiązek władz gminnych.

Czyż nie jest wstydem dla władz Lublińca, aby w XXI wieku cała dzielnica, która ze względu na swe położenie i pełnioną funkcję powinna wręcz mieć szczególny status wizytówki Lublińca (miejsca, przyciągającego i generującego największy ruch turystyczny o znaczeniu regionalnym,) nie miała podstawowych mediów, takich jak kanalizacja czy dokończony wodociąg? Czyż nie jest wstydem, aby na terenie, który jest dramatycznie zalewany każdorazowo podczas okresowych niekorzystnych zjawisk pogodowych, nie było kompleksowych regulacji wodno- ściekowych? Czyż nie jest wstydem klasyfikowanie mieszkańców na lepszych i gorszych, a projektów według kategorii wyłącznie finansowej „opłaca się - nie opłaca” wydać tyle pieniędzy na rzecz garstki ludzi , na dodatek mieszkających na peryferiach, a nie w centrum? To przecież takie nie spektakularne, mało efektowne.
Pytamy. Co jest ważniejsze nad zapewnienie podstawowych potrzeb mieszkańców?
Budowa kolejnego deptaka, skweru, fontanny?
Jaką wartość mają nasze głosy? Wartość papieru, na którym zostały spisane? A co z wiarygodnością Firmy, która opracowuje dokument? Co wyczytaliście Państwo z ankiet?
Pytamy.
Samorząd jest dla mieszkańców czy dla samych siebie?

W imieniu Mieszkańców
Radny Rady Miejskiej

W załączeniu lista z podpisami mieszkańców Lublińca i turystów popierających budowę kanalizacji dla Kokotka.

list podpisało blisko 200 osób łącznie z osobami prowadządzymi działalność gospodarczą na terenie Kokotka.

Odpowiedź urzędu była natychmiastowa:

Lubliniec, dn. 01.06.2015 r.

BF.061.00002.2015

Sz. P.
Jacek Hepner
Radny Rady Miejskiej w Lublińcu

W odpowiedzi na list otwarty z dnia 31.05.2015 r. oraz uwagi zgłoszone do zapisów projektu „Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r.” informuję, że:
zarzut, iż w ww. Programie nieujęta została budowa oczyszczalni i kanalizacji w Kokotku jest nieprawdziwy. Przedmiotowa inwestycja zapisana jest w Zadaniu 5.11 (str. 98)

5.11

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie KOKOTKA

Termin realizacji

2015-2018

Potencjalny koszt

2 000 000,00

Źródła finansowania

NFOŚIGW, WFOŚiGW, środki własne

Uwarunkowania

Obszar Kokotka jest poza Aglomeracją Lubliniec (brak możliwości dofinansowania ze środków UE - zbyt mała koncentracja).

 

zarzut w postaci, cytat: „ …to sytuacja bezprecedensowa, aby Urząd reprezentujący samorząd lokalny, działający z woli i wyboru mieszkańców, w świadomy i nieliczący się z nikim sposób, odrzucił wniosek znacznej części swoich mieszkańców, zignorował ich podstawowe potrzeby i potraktował tak, jakby nie miało to dla niego żadnego znaczenia.” jest również nieprawdziwy. Wszystkie pomysły i projekty zgłoszone w trakcie bezpośrednich spotkań oraz w ramach konsultacji zostały ujęte w Programie. Żadna inna dzielnica, ani żadna inna grupa mieszkańców nie została tak mocno wyróżniona i wsparta w ww. Programie. Liczba zaplanowanych inwestycji zlokalizowanych bezpośrednio w Kokotku oraz związana z tym wysokość nakładów finansowych jest rekordowa. Dla potwierdzenia przestawiam listę zadań ujętych w „Programie Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r.”

1.2

Uzbrojenie i zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w gminie Lubliniec

Termin realizacji

2015-2020

Potencjalny koszt

1 800 000,00 zł

Źródła finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, środki własne

Uwarunkowania

Potencjalne tereny do uzbrojenia:

- teren przy ul. Sportowej w Lublińcu

-teren po byłej „bazie rybackiej” w Kokotku

 

4.4

Kompleksowe zagospodarowanie terenów przy stawie POSMYK w Kokotku

Termin realizacji

2016-2019

Potencjalny koszt

1 000 000,00 zł

Źródła finansowania

Środki własne

Uwarunkowania

Realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po uregulowaniu stanu prawnego terenów objętych inwestycją.

4.5

Utworzenie strefy rekreacji i sportu w dzielnicy Kokotek

Termin realizacji

2016-2018

Potencjalny koszt

2 000 000,00 zł

Źródła finansowania

Środki własne

Uwarunkowania

Projekt wynika ze zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców Kokotka oraz Lublińca w zakresie stworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji.

5.11

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie KOKOTKA

Termin realizacji

2015-2018

Potencjalny koszt

2 000 000,00

Źródła finansowania

NFOŚIGW, WFOŚiGW, środki własne

Uwarunkowania

Obszar Kokotka jest poza Aglomeracją Lubliniec (brak możliwości dofinansowania ze środków UE - zbyt mała koncentracja).

6.2

Utworzenie Centrum Aktywności społeczno-kulturalnej w Kokotku

Termin realizacji

2016-2018

Potencjalny koszt

2 000 000,00 zł

Źródła finansowania

Środki własne

Uwarunkowania

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni do aktywnej integracji mieszkańców Kokotka w wymiarze społecznym i kulturowym.

 

W związku z powyższym zgłoszone uwagi i zarzuty są całkowicie bezzasadne i niezrozumiałe.


Komentarze

Zbycho M. 2015-06-05, 15:28:11
Zgłoś
Kokotek nasz skarb regionalny
Brawo p. Jacku , do przodu .Takich ludzi nam potrzeba .Tak powinni pracować radni , a nie jako maszynki do głosowania we wszelkich sprawach . Radni od p. Maniury wstydźcie się.
analizator 2015-06-05, 13:12:53
Zgłoś
2014
Rok 2014 to w większej części tego opracowania jest jedną czarną dziurą. Bardzo mnie zastanawia, natomiast gdzie to te ankiety były prowadzone bo nic o takich nie słyszałem, a z ich wyników wychodzi, że nasz Urząd to zadowoli i wszystkich i wszędzie i we wszystko :P
analizator 2015-06-05, 13:03:56
Zgłoś
j
Część tego opracowania to gotowiec i wystarczy konkretne zdania wrzucać do wyszukiwarki aby znaleźć inne podobne strategie opracowane dla innych miast. To mnie rozwaliło: "Na terenie Lublińca mieszka 24316 osób (stan na dzień 31.12.2013)" i zakładając, że ktoś zabrał się za ten plan w 2015r. to posługiwanie się danymi z 2013r. zakrawa na bubel. Przecież te dane na dzień 31.12.2014r. są w Urzędzie pod ręką więc o co chodzi? wstydu nie mają w Urzyndzie, że ludziom takie gnioty podsuwają?
analizator 2015-06-05, 12:57:27
Zgłoś
Za co i komu my płacimy?
UWAGA PIERWSZE ZDANIE w PRGL cyt.: "Prace mające na celu przygotowanie Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r.” rozpoczęły się w marcu 2015 roku". To jest oficjalna wersja, a więc ktoś przespał jeden rok? Mało poważnie będą wyglądały te konsultacje skoro w 2015 roku opracowuje się strategię na 2014 rok.
JB 2015-06-05, 11:58:32
Zgłoś
Kanalizacja w Kokotku i inne
Panie Burmistrzu za kwotę 2 mln PLN to nie wybuduje się kanalizacji w Kokotku, proszę nie wprowadzać mieszkańców Lublińca w błąd. Proszę także pamiętać, że instalacja przydomowych oczyszczalnie ścieków (POŚ) nie rozwiąże problemu w Kokotku: - nie każdy mieszkaniec (posiadacz działki) spełnia warunki do instalacji takiego obiektu na swojej posesji wynika to z prawa budowlanego, - na części terenów, miejski plan zagospodarowania nie dopuszcza instalacji POŚ, - nie każdy mieszkaniec wyrazi zgodę na "dewastację" działki podczas instalacji POŚ. Wieloletni brak inwestycji w Kokotku nie jest winą jego mieszkańców lecz zaniedbaniem UM który nie dostrzega podstawowych potrzeb mieszkańców, już nie mówię o kanalizacji ale na przykład o stanie technicznym lokalnych dróg. O remoncie nawierzchni drogi w okolicy Hotelu Silesiana to można już książkę napisać (w tym o niekończącym się przejmowaniu terenu pod tą drogę).
strażak 2015-06-05, 11:33:57
Zgłoś
Jacek nie daj się
Pół Lublińca śmiga pieszo, rowerami czy samochodem do was w ciepłe dni, nie mówiąc już o basenie. Nie można mówić o rozwoju miasta bez Kokotka. Kiedyś podzielono mieszkańców ma tych z "bogatych dzielnic" i resztę i podobno środki finansowe miały teraz trafiać do dzielnic najbardziej potrzebujących. Okazuje się, że to ułuda - jako mieszkańcy oczekujecie jasnej gwarancji co do zakresu i terminu realizacji inwestycji w kanalizację i to wam się należy. Nie dajcie się zwieść kolejnym obietnicom. Podejrzewam, że Maniurowa Rada chce was ukarać, bo Kokotek nie wybrał radnego z Maniurowej Listy. A tak przecież nie można bo złotówka mieszkańca Kokotka jest tyle samo warta jak mieszkańca Steblowa, nie mówiąc już o przyzwoitości. Burmistrz potrafi się lansować na Kokotku o ojca Tomasza i brak kanalizacji mu nie przeszkadza. Pieniądze są wydawane nie według faktycznych potrzeb tylko według jakiegoś dziwnego widzimisię. Może trzeba wypompować kilka szamb i zawieźć ścieki pod Urząd aby ktoś wziął się w końcu w łeb puknął?
Miniu 2015-06-05, 10:42:59
Zgłoś
Kokotek to płuca Lublińca
Panie Jacku jestem mieszkańcem Lublińca i mocno Panu kibicuje.Kanalizacja się Kokotkowi należy jak psu buda. Przecież nie żyjemy w średniowieczu. Uważam , że całe miasto powinno się równomiernie rozwijać a nie tylko centrum i jego okolice.Kokotek to wspaniałe miejsce do wypoczynku , musimy dbać i rozwijać ten obszar dla nas i naszych dzieci.W gonitwie życiowej , mamay obok siebie Kokotek - azyl spokoju .Dlatego musimy walczyć w naszym wspólnym interesie !!!!!!!!!!!!!! Lubliniec po waszej stronie .
załamany 2015-06-04, 22:44:29
Zgłoś
DEPTAK
Co to deptaka??!!!! Czy to coś innego niż DEPTAK??
koleś 2015-06-04, 16:45:39
Zgłoś
Panie Jacku życzę cierpliwości i wytrwałości w walce o swoją dzielnicę. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że nieomylny Edward i jego urzędnicy zawsze muszą mieć rację. Od wielu lat ciągle słyszę tylko obiecanki. Buduje się nowe w Lublińcu ale stare się zaniedbuje. Po co utrzymywać chodniki i drogi skoro za parę lat można je remontować znowu? I tak w kółko byle pieniądze wydawać. A na co są wydawane pieniądze widać gołym okiem - w tym mieście kwiatki i tablice pamiątkowe są ważniejsze od oświetlenia ulic. Lepiej wydawać pieniądze mieszkańców na klimatyzacje dla urzędników i imprezy niż budować infrastrukturę. Za chwilę Pana obszczekają w intenecie klakierzy z urzędu, tak jak obszczekali człowieka z Damrota, który odważył się zebrać wokół siebie sporą grupę osób niezadowolonych z idiotycznych pomysłów Maniury i jego świty. Szkoda gadać - a Pan niech się nie poddaje.
JACEK HEPNER 2015-06-03, 22:46:40
Zgłoś
Kanalizacja
Nie bardzo wiem z kim polemizuję , bo w przeciwieństwie do mnie i prawie 200 mieszkańców Kokotka podpisanych z imienia i nazwiska pod naszym pismem,pod odpowiedzą Urzędu nikt się nie podpisał. Mimo to odpowiem na zarzut kogoś z Urzędu, że nasze.... ,,zgłoszone uwagi i zarzuty są całkowicie bezzasadne i niezrozumiałe". Postaram się , zrobić to zrozumiałe i precyzyjnie dla wszystkich. 1. Zadanie 5.11 nie brzmi w cytowanym dokumencie ,,budowa oczysz czalni i kanalizacji" lecz dość enigmatycznie - ,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie KOKOTKA." Nie trzeba fachowca, aby ocenić , że 2 mln złna budowe lokalnej oczyszczalnii kanalizacji dla całej dzielnicy to zamało środków finansowych. Można się tylko domyślić choćby dlatego, że tyle samo pieniędzy przeznaczono chociażby dla przykładu na budowę ,,strefy rekreacjii sporty w dzielnicy Kokotek" - zad. Nr 4.5 , czy ,,Utworzenie Centrum Aktywności społeczno-kulturalnej w Kokotku" - zad. Nr 6.2. Czy Ktoś niepodpisany w imieniu Urzędu chce nam teraz powiedzieć , że inwestycja o którą walczyliśmy dopraszaliśmy się latami kosztuje tyle ile nie przymierzając jakiś plac zabaw czy boisko ? Tak mało, a przez lata nam odmawiano budowy kanalizacji za te ,,marne" 2 mln ? To kto sie upierał odmawiać wydania na ten cel tak proporcionalnie nie wielkiej dla budżetu miasta kwoty? A moze te 2mln to nie oczyszczalnia i kanalizacja , tylkojak to powiedziano w Urzędzie niedawnym spotkaniu z mieszkańcami- ....2mln zł podzielone na garstkę mieszkańców, to starczy dla każdegodomostwa po jednej oczyszczalni przydomowej..." ? Czy to wystarczająco niepokojący sygnał , aby protestować ? A nagłe odwołanie sesji wyjazdowej poświęconej Kokotkowi i przeniesienie jej na odległy termin nie budzi obaw o los zgłoszonych postulatów ?. 2. Zacytowany w odpowiedzi Urzędu fragment naszego pisma...." to sytuacja bezprecedensowa..." itd odsłonił się, jak też cale nasze pismo, do sprawy do sprawy budowy oczyszczalni i kanalizacji, a nie innych propozycji dla Kokotka. Jesteśmy pełni nadzieji, że pomimo zastrzeżeń i warunkowego trybu, którymi te propozycje zostały opatrzone w dokumencie znajdą one odzwierciedlenie nie tylko na papierze , ale w rzeczywistych realizacjach. Choć budzić moze obawy chociażbytaki zapis jak np. w zadaniu 4.4 - Kompleksowe zagospodarowanie terenów przy stawie POSMYK warunkowym zastrzeżeniem ,, Realizacja inwestycij będzie możliwa dopiero po uregulowaniu stanu prawnego terenów objętych inwestycją" Jak to odczytywać ? Oby nie tak jak w przysłowiu Czekaj tatka latka... Z poważaniem , pełen dobrej woli Jacek HEPNER - radny i mieszkaniec Lublinca a zarazem dzielnicy Kokotek.
Pokaż wcześniejsze komentarze

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu