Bieg po choinkę

Bieg po choinkę

16 grudnia 2016, godz. 10:29
Lubliniec.Info
Udostępnij: Kopiuj link

Już jutro 17 grudnia przy Leśniczówce Lubliniec odbędzie się Bieg po Choinkę. Jak sama nazwa biegu wskazuje na mecie dla biegaczy będą czekały świąteczne drzewka. Do pokonania pięcio kilometrowa trasa leśnymi duktami. Zamieszczamy regulamin imprezy.

I. ORGANIZATORZY:
- Wojskowy Klub Biegacza META
- Nadleśnictwo Lubliniec

II. CELE:
- Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie lasu jako idealnego miejsca uprawiania sportu
- Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych

III.TERMIN I MIEJSCE:
data: 17 grudnia 2016
start: biegi dzieci – 11:00, bieg główny – 12:00
dystans: biegi dzieci – 500m (do 8 lat - do 2008), 1000m (do 13 lat - do 2003), bieg główny – 5 km
koniec zawodów / limit czasowy: 1,5 godziny
biuro zawodów czynne w dniu zawodów od 9:30, zamknięcie list startowych do biegu głównego o 11:45
zapisy:
- przez Internet: www.wkbmeta.pl
- w dniu zawodów tj.17.12.2016 r. w biurze zawodów od godz. 9:30 do 11:45
limit uczestników: 500
miejsce: lokalizacja Startu, Mety, biura zawodów, Leśniczówka Lubliniec (przy obwodnicy)
dekoracja zwycięzców: biegi dzieci – po ukończeniu biegu, bieg główny ok.13:00

IV. OPIS TRASY:
długość: 5 km, jedna pętla
nawierzchnia: drogi leśne 100%
średnie nachylenie: +1,0%, -1,0%
oznakowanie trasy: co 1 kilometr
pomiar czasu: elektroniczny, klasyfikacja wg czasu brutto

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Bieg główny:
- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 17.12.2016r. zapoznały się z regulaminem organizacyjnym Biegu po Choinkę i akceptują warunki w nim zawarte, ukończyły 13 lat (urodzone do 2002 włacznie) i podpiszą oświadczenie potwierdzające zdolność do udziału w Biegu po Choinkę
- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny,
- podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości,
- zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu w ramach limitu czasu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania,

Biegi dzieci:
- prawo startu mają dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież szkół podstawowych i gimnazjów

VI. OPIEKA MEDYCZNA
- opiekę medyczną zapewnia organizator,

VII. OPŁATA STARTOWA
Wysokość opłaty:
- do 04.12.2016 – 25 zł
- do 15.12.2016 – 30 zł
- w dniu zawodów – 35 zł
- dzieci – 5 zł

Od każdej osoby organizator 5 zł przeznacza na rehabilitację Wiki

Sposób zapłaty:
- przelewem na rachunek WKB META Lubliniec
BGŻ O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
z dopiskiem „Choinka – opłata startowa”
- gotówką w biurze zawodów w dniu biegu

Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi

W ramach opłaty startowej organizator gwarantuje pakiet, w skład którego wchodzą: numer startowy, pamiątkowy medal, woda, posiłek regeneracyjny, 100 pierwszych na mecie zdobędzie choinkę

VIII.KLASYFIKACJA
1. Przewidziano dwie kategorie klasyfikacji indywidualnej: mężczyzn i kobiet
2. Każdy uczestnik kończący bieg będzie klasyfikowany na mecie wg osiągniętego czasu brutto, ustalonego na podstawie elektronicznego pomiaru czasu (chip)
3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronach: www.katowice.lasy.gov.pl/web/lubliniec , www.wkbmeta.pl , www.maratonypolskie.pl

IX.NAGRODY
1. Trzy pierwsze osoby w kategoriach M i K otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe niespodzianki,
2. Każdy zawodnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal,
3. Upominki i medal za zajęcie m-ca I – III w biegach dla dzieci

X.UWAGI KOŃCOWE
1. Bieg po Choinkę odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
2. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania zawodów,
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy,
4. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora,
5. Sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu i Sędzia Główny,
6. Pozostałe informacje o imprezie: www.wkbmeta.pl, www.katowice.lasy.gov.pl/web/lubliniec,
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,
8. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
9. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania

Komentarze

M
mikołaj 16 grudnia 2016, godz. 13:22
Zgłoś

już widzę ;) jest choina dla 100 os.

M
mikołaj 16 grudnia 2016, godz. 13:21
Zgłoś

a ile osob otrzyma choine? nic o tym nie pisze.

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu