7 stycznia rusza ZIMNAR 2017

7 stycznia rusza ZIMNAR 2017

02.01.2017 12:07
Lubliniec.Info
Czytanie treści strony dostępne

ZIMNAR czyli Zimowy Maraton na Raty już w najbliższą sobotę 7 stycznia rozpoczyna się edycja roku 2017. Przed biegaczami 6 etapów po 7km, które po sumowaniu dadzą dystans i czas biegu maratońskiego. Start o godz. 11:00 na początku trasy rowerowej Lubliniec-Kokotek przy ul. Myśliwskiej w Lublińcu. Zamieszczamy szczegółowy regulamin imprezy.

XVII „ZiMNaR” Lubliniec 07.01.2017r. – 18.02.2017 r.

REGULAMIN

CELE I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW:
· Trening przygotowawczy do maratonu
· Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
· Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.
· Przybliżenie oraz integracja uczestników ze środowiskiem Wojskowego Klubu Biegacza „META” Lubliniec.

ORGANIZATOR:
• Wojskowy Klub Biegacza META LUBLINIEC.
• Tel. +48 34 3520101
• Strona internetowa: www.wkbmeta.pl
• e-mail: wkbmeta@tlen.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
• Miejscem startu i mety jest początek ścieżki rowerowej Lubliniec-Kokotek (Trasa rowerowa 17).
Trasa o nawierzchni szutrowej, oznaczona co 100m (pierwsze i ostatnie 2 km) oraz co 0,5 km z typową „agrafką” czyli nawrotem na półmetku.

Dojazd od ulicy Stalmacha – skrzyżowanie z ul. Myśliwską. Parking i miejsce na rozgrzewkę znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwa Lubliniec, gdzie też mieścić się będzie Biuro Zawodów.
• Godzina otwarcia biura: godzinę przed startem (10:00).
• Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

PROGRAM ZAWODÓW:
7 poszczególnych etapów ZIMNARA 2017 odbywać się będzie w soboty zaczynając od 07.01.2017r. wg następującego harmonogramu:
- I etap 7 km 07.01.2017r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- II etap 7 km 14.01.2017r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- III etap 7 km 21.01.2017r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- IV etap 7 km 28.01.2017r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- V etap 7 km 04.02.2017r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- VI etap 7,195 km 11.02.2017r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- VII epilog 7 lub 7,195 km - 18.02.2017r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)

• Rozpoczęcie zawodów:
- bieg na dystansie 2 km (dzieci) o godz. 10:30
- bieg główny na dystansie 7 km (dorośli) o godz. 11:00.

START i META - początek trasy rowerowej Lubliniec-Kokotek przy ul. Myśliwskiej w Lublińcu.
• Zapraszamy wszystkich zawodników po zakończeniu ostatniego etapu na uroczyste zakończenie imprezy i wręczenie nagród. O czasie i miejscu zakończenia, uczestnicy zostaną poinformowani oddzielnym komunikatem. DYSTANS
• 7 km (1 pętla), z nawrotem na półmetku.
• Dzieci do lat 16 włącznie (rocznik 2001) startują na dystansie 2 km.
• Trasa będzie oznaczona co 100m (pierwsze i ostatnie 2 km), oraz co 0,5 km.
• Do klasyfikacji ogólnej liczony będzie czas 6 pierwszych etapów
• 7 bieg jest biegiem kończącym cykl zawodów, a jednocześnie pozwalającym tym, którzy opuścili jeden z kolejnych biegów, na ukończenie pełnego dystansu Maratonu na Raty (osoba taka zostanie sklasyfikowana na końcu stawki za tymi osobami, które przebiegły wszystkie z kolejnych 6 etapów).

Organizator zastrzega sobie prawo startu osób biorących udział w zabezpieczeniu biegu o innej wyznaczonej porze.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 14-18 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
• Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
• Każdy uczestnik trenuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
• Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów.
• Przed każdym biegiem zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia w biurze zawodów i uiścić opłatę wymaganą przez organizatora (nie dotyczy zawodników z wykupionym pakietem abonamentowym).
• Organizator dopuszcza start, po wcześniejszych ustaleniach technicznych, biegaczy na nartach oraz Nordic Walking.
• Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną do dnia poprzedzającego zawody, przesyłając swoje oświadczenie o chęci udziału na stronie: https://sites.google.com/view/zimnar2017 lub na godzinę przed startem. Biuro zawodów zamykane będzie 15 minut przed godziną startu.

OPŁATY WPISOWE
•Opłata startowa wynosi 7 zł i 3 zł dla dzieci za start w każdym etapie (łącznie z 7 etapem dodatkowym). Opłaty w biurze zawodów. Brak opłaty skutkować będzie nie umieszczeniem zawodnika w wynikach.
• Istnieje możliwość wykupienia pakietu abonamentowego w wysokości 35 zł i 15 zł dla dzieci, który uprawnia do startu we wszystkich (łącznie 7 etapach), bez ponoszenia dodatkowych kosztów uczestnictwa.
• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
• Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
• Organizator nie zwraca opłaty abonamentowej i nie przewiduje przenoszenia jej na inne osoby.

NUMER STARTOWY
• Każdy zawodnik przed pierwszym swoim startem w zawodach otrzymuje numer startowy, którym posługiwać się będzie we wszystkich kolejnych etapach.
• Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.
• Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
• W przypadku zagubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją i zmianą numeru startowego.
• Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Dopuszcza się start biegaczy na nartach oraz Nordic Walking, lecz zawodnik taki zostanie sklasyfikowany w wynikach na równi z biegaczami.

NAGRODY:
W każdej z klasyfikacji (kobiet i mężczyzn) za zajęcie miejsc 1-3 SATYSFAKCJA, SPLENDOR, TROFEA oraz NIESPODZIANKI. Wszystkim sklasyfikowanym zawodnikom, którzy ukończą wszystkie Etapy Maratonu zostaną wręczone okolicznościowe „Zimnarowe” medale.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej
• Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania imprezy.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
• Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać rocznik oraz przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.
• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:
Marcin Wyrwa tel. 505 235 653 lub e-mail marwyr@interia.pl

Wzór oświadczenia
Oświadczenie o Zdolności do udziału w Biegu
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w organizowanych zawodach o nazwie Zimowy Maraton Na Raty oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapisami regulaminu i je akceptuję. W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach klasyfikacji.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu