Czy długotrwała nieobecność może pozbawić świadczeń ZFŚS?

Czy istnieją okoliczności, które wykluczają możliwość korzystania przez pracownika ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy pracownik który przebywa na długim urlopie bezpłatnym może starać się o zapomogi lub uczestniczyć w dofinasowanych wycieczkach organizowanych przez pracodawcę? Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym może się starać o powyższe świadczenia? A co z pracownikiem, który wykorzystał okres zasiłkowy i świadczenie rehabilitacyjne i złożył wniosek o rentę i czeka na rozstrzygnięcie jej przyznania?

Wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy, a więc posiadające status pracownika, mogą korzystać ze świadczeń z ZFŚS.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych definiuje osoby uprawnione do korzystania z funduszu. Są nimi pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści będący byłymi pracownikami i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu.

Decyduje kryterium socjalne

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Z powyższego nasuwa się wniosek, że dostęp do świadczeń z ZFŚS powinni mieć wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, czy świadczą pracę czy też nie, np. z powodu przebywania na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, bezpłatnym, czy długotrwałej choroby i pobierania świadczeń zasiłkowych.

Pracownikiem, według art. 2 Kodeksu pracy, jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zatem, póki zatrudnienie trwa i osoba zachowuje status pracownika, nie powinna być wykluczana z kręgu osób uprawnionych mocą regulaminu funduszu.

Ustawa o ZFŚS nie stawia żadnych obostrzeń, wyjątków, jeśli chodzi o pracowników zaliczanych do osób uprawnionych. Jedyne kryterium, które wpływa na decyzję o przyznaniu danego świadczenia z ZFŚS lub odmowie, powinno być oparte na sytuacji materialnej, życiowej, bytowej, rodzinnej osoby uprawnionej.

Urlop bezpłatny nie wyklucza świadczeń z ZFŚS

Przykładowo, osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym cały czas pozostaje pracownikiem, mimo że w okresie tego urlopu prawa i obowiązki stron wynikające ze stosunku pracy są zawieszone w tym sensie, że nie jest świadczona praca, i nie jest wypłacane wynagrodzenie. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jednak uprawnień pracowniczych – w opinii autora – nie należy rozszerzać również do uprawnień socjalnych.

 

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 5, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.).

 

Izabela Nowacka
Ekonomista, ekspert Portalu Kadrowego

tagi:
2019-02-25 07:12:30

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x