Reklama Lubliniec Info

Wypalanie traw jest zabronione

Nadchodzący okres wiosenny niesie ze sobą zagrożenie związane z wypalaniem traw. Na terenie powiatu lublinieckiego odnotowano już kilka zdarzeń związanych z tym procederem. Świadczyć to może o tym, że nie wszyscy mieszkańcy naszego powiatu zdają sobie sprawę, że podpalanie wyschniętej trawy jest zabronione i karalne, ale może również doprowadzić do tragedii.

Lublinieccy policjanci przypominają, że osoby dopuszczające się wypalania traw mogą odpowiadać za swoje postępowanie zgodnie z przepisami z Ustawy o Ochronie Przyrody, Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu Karnego:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”,

- za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu Wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł,

- art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

MSWiA realizuje kampanię społeczną : „Stop pożarom traw". W ramach kampanii została również uruchomiona strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl/ – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

tagi:
2019-03-11 12:19:47 KPP Lubliniec

Komentarze

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz
qwe 2019-03-11, 20:48:48

wypalanie skoszonej trawy jednak dozwolone
w tych przepisach nic nie ma o zakazie wypalania skoszonej trawy na podwórku, czyli mogę skosić zagrabić w jedno przeze mnie wyznaczone miejsce do tego i podpalić :]

  Zgłoś komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x