Czym jest zerowy PIT?

Czym jest zerowy PIT?

28 grudnia 2022, godz. 9:09
Materiał zewnętrzny/ zdj. pixabay.com
Udostępnij: Kopiuj link

Zerowy PIT (inaczej: ulga bez PIT) to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, która została wprowadzona dla młodych poniżej 26. roku życia. Dzięki niej młode osoby, które uzyskują przychody i spełnią określone warunki, mogą zyskać rocznie nawet ponad 5700 zł. Na czym polega ulga? Kto może z niej skorzystać?

Kto może skorzystać z zerowego PIT-u?

Ulgą są objęte osoby, które nie ukończyły 26. roku życia aż do dnia swoich 26. urodzin. Rozporządzenie weszło w życie 1 sierpnia 2019 i obejmowało osoby uzyskujące przychody z pracy (czyli: stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i/lub umowy zlecenie zawartej z firmą. Od stycznia 2021 rozszerzono źródła przychodów objęte ulgą (o praktykę absolwencką i staż uczniowski).

Na czym polega ulga bez PIT dla młodych?

Ulga dla młodych polega na tym, że przychody z wcześniej wymienionych źródeł do wysokości 85 528 zł rocznie są zwolnione z podatku (nie ma znaczenia liczba umów ani płatników). Dopiero nadwyżka przychodów zostanie opodatkowana według skali podatkowej. Przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczania zaliczek ani podatku rocznego, a zastosowanie jej nie wymaga składania żadnych wniosków ani oświadczeń – preferencja działa z mocy ustawy.

Samodzielnie sformułowany wniosek należy złożyć u pracodawcy/zleceniodawcy tylko wtedy, gdy osoba uprawniona do ulgi z jakichś powodów nie chce z niej skorzystać przy poborze zaliczek. Dzięki temu podatnik zabezpiecza się przed ewentualną koniecznością dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym, gdy uzyskuje przychody od kilku pracodawców, z których każdy ma prawo do zastosowania ulgi.

Jak zerowy PIT wygląda w przypadku małżonków?

Jeśli oboje małżonków ma prawo do skorzystania z zerowego PIT-u, limit wynosi po 85 528 zł na osobę/podatnika, ale niewykorzystana kwota nie zwiększa limitu współmałżonka ani nie „przechodzi” na następny rok – niezależnie od tego, czy składają zeznanie podatkowe razem, czy osobno. Przykład: Rocznie mąż zarabia 90 000 zł z tytułu umowy o pracę, a żona łącznie 85 000 zł z umowy zlecenie i praktyk absolwenckich. Razem zarobili 170 000 zł, czyli mniej niż dwukrotny limit przychodów objętych ulgą (2 x 85 528 zł). Jednak zwolnienie dotyczy 85 528 zł zarobionych przez męża (opodatkowaniu podlega 4427 zł nadwyżki) oraz całego przychód żony.

Jaki wpływ ma zerowy PIT na inne preferencje podatkowe?

Ulga dla młodych ma wpływ na:

  • wysokość kosztów uzyskania przychodów – np. koszty uzyskania przychodów nie mogą generować straty podatkowej,
  • składki na ZUS i NFZ – te zapłacone od przychodów objętych ulgą nie podlegają odliczeniu od dochodu/podatku, jednak podatnik ma prawo do zwrotu z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zapłacił z własnych środków od przychodów objętych ulgą dla młodych. 

Dokładne niuanse wyjaśni Ci profesjonalna obsługa księgowa spółek, która zajmuje się doradztwem i pomocą w zakresie m.in. kadr i płac.

Czy zerowy PIT zwalnia z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego?

Jeśli wszystkie przychody osoby, której przysługuje ulga dla młodych, są objęte zwolnieniem z podatku, nie ma ona obowiązku składania zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37). Obowiązek ten powstaje m.in. wtedy, gdy podatnik:

  • uzyskał przychody z innego źródła niż te objęte preferencją,
  • ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku,
  • musi uregulować kwoty wcześniejszych odliczeń, do których stracił prawo. 

W takim przypadku na zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) podatnik musi wykazać również kwotę objętą zwolnieniem. Ma to jedynie charakter informacyjny oraz pozwala na prawidłowe wypełnienie pozostałych pozycji zeznania (powstają zależności między ulgą a kosztami uzyskania przychodu, składkami na ZUS i NFZ, ulgą na dzieci).

Masz więcej pytań? Odwiedź biuro rachunkowe Wrocław i poproś o poradę Specjalistów.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu