Co słychać w MOPS w Lublińcu?  Kilka słów o bieżącej działalności

Co słychać w MOPS w Lublińcu? Kilka słów o bieżącej działalności

7 marca 2022, godz. 10:23
MOPS Lubliniec
Udostępnij: Kopiuj link

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez ich wsparcie w formie pieniężnej i niepieniężnej, w tym poprzez pracę socjalną. Niezmiernie ważnym zadaniem jest także angażowanie społeczności lokalnej w inicjatywy społeczne, które wspomagają  i rozszerzają wachlarz wsparcia społecznego. Poniżej informacja MOPS w Lublińcu o bieżących działaniach placówki:


Wielkanocna Zbiórka Żywności

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w Wielkanocnej Zbiórce Żywności, którą organizujemy we współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie. Zbiórka odbędzie się w dniach 1 - 2 kwietnia br. w następujących sklepach: BIEDRONKA przy ul. Oleskiej, BIEDRONKA przy ul. P. Stalmacha, BIEDRONKA przy ul. Powstańców Śląskich oraz LIDL i KAUFLAND. W każdym z tych sklepów do zbiórki zachęcać będą wolontariusze a produkty żywnościowe prosimy wkładać do oznaczonych koszy. W prosty sposób możemy pomóc potrzebującym podczas zakupów dla swojego gospodarstwa domowego: proszę sięgnąć po dodatkowy produkt spożywczy, jak np.: konserwy, oleje, słodycze, kawa, herbata, mleko, cukier i wrzucić do kosza z Logo zbiórki.


Lodówka społeczna

MOPS zawsze chętnie wspiera każdą inicjatywę, której celem jest zapobieganie marnotrawieniu jedzenia, dlatego też bez wahania udostępnił przysłowiową wtyczkę do prądu, aby uruchomić pierwszą w Lublińcu lodówkę społeczną.  Ulokowana jest ona się przy budynku Ośrodka. Inicjatorkami tego wspaniałego przedsięwzięcia są Panie Katarzyna Wrona, Natalia Pisarek i Kornelia Marzyk. Zachęcamy mieszkańców Lublińca do zapełniania lodówki żywnością, która wesprze osoby potrzebujące. Pamiętajmy jednak, aby zostawić w niej produkty, które sami byśmy spożyli, zdatne do konsumpcji.


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Po raz trzeci przystępujemy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w formie bezpłatnej usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługa „asystenta” jest uzupełnieniem wsparcia świadczonego przez opiekunki społeczne MOPS, a często wykracza nawet poza zakres ich pracy.  W 2021 roku z pomocy asystenta skorzystało aż 30 osób niepełnosprawnych, liczba uczestników programu uzależniona jest od wysokości otrzymanej dotacji i po rozeznaniu przez koordynatora potrzeb i sytuacji życiowej niepełnosprawnych mieszkańców Lublińca 


„Rozśpiewany Lubliniec – muzykoterapia dla seniorów”

Stowarzyszenie „Złote Lata” działające przy MOPS przystępuje do realizacji projektu „Rozśpiewany Lubliniec - muzykoterapia dla seniorów”, w ramach którego prowadzone będą w 2022 roku warsztaty muzyczne dla lublinieckich seniorów. Muzykoterapia jest metodą terapeutyczną, udział w zajęciach muzykoterapii pozwoli uczestnikom na wzrost samooceny, wyzwolenie emocji, a zajęcia w formie grupowej pozwolą na nawiązanie nowych znajomości, aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego. Uczestnicy warsztatów wystąpią podczas jubileuszowych wydarzeń związanych z 750-lecia Lublińca i innych uroczystości na terenie miasta. Zaplanowano także ich udział w Miejskim Projekcie Streetworkingowym czy Śląskich Senioraliach. 

Środki finansowe na realizację projektu pozyskano w ramach „I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lubliniec w 2022 roku”.


„Opaski bezpieczeństwa” dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku po raz pierwszy realizować będzie Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego z myślą o bezpieczeństwie i ograniczeniach w funkcjonowaniu osób starszych pilotażowo zaproponujemy lublinieckim seniorom w wieku 65+ nieodpłatny dostęp do całodobowej opieki na odległość poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa" wraz z systemem obsługi.


Reorganizacja Zespołu Interdyscyplinarnego

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od ponad 10 lat działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany przez Burmistrza Miasta Lublińca. Zespół do ubiegłego roku liczył aż 25 członków, obecnie w celu usprawnienia pracy i szybkiego reagowania i działania przeprowadzono reorganizację Zespołu. Obecnie liczy 11 członków - przedstawicieli następujących instytucji: policji, sądu, oświaty, ochrony zdrowia, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prokuratury, Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Lublinieckiej Rady Kobiet, Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz 2 pracowników socjalnych – specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie koordynujących pracę Zespołu. Zadaniem Zespołu jest m. in. integrowanie i koordynowanie działań instytucji lokalnych i zwiększanie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu – podejrzenia stosowania przemocy domowej. W celu rozwiązywania czy ograniczania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach Zespół tworzy grupy robocze, które opracowują i realizują plan pomocy dla konkretnej rodziny, monitorują sytuację oraz dokumentują działania wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz analizują efekty tych działań. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Każdemu z podmiotów procedury zostały przyporządkowane zadania adekwatne do jego możliwości i obowiązki wynikające nie tylko z prawa, lecz również z potencjalnych umiejętności osobistych osób reprezentujących instytucję. 


Dodatek osłonowy

Z dniem 1 stycznia 2022 roku w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS realizowana jest pomoc dla mieszkańców Lublińca w formie dodatku osłonowego, który stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, mającej niwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby lub rodziny, które nie złożyły wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się w/w wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 


Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił dyżur pracownika socjalnego, który udzieli niezbędnych informacji o dostępnych formach pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Lubliniec. Pracownik socjalny dyżuruje w Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00 lub pod numerem telefonu: +48 34 356 20 05 wewn. 222.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu