Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Koszęcinie

19 maja 2021, godz. 9:45
Dorota Kała-Kubisz, Anna Franke
Udostępnij: Kopiuj link

Przedsięwzięcie zatytułowane „Moje miejsce w świecie” zostało przygotowane przez nauczycieli Zespole Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Koszęcinie z myślą o uczniach klas VI-VIII. Celem przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji kluczowych, które są niezbędne dla rozwoju osobistego uczniów oraz ich lepszego odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy, a także aktywnego obywatelstwa europejskiego. Przygotowanie do podjęcia przemyślanych decyzji związanych z wyborem przyszłej szkoły/zawodu. Decyzji opartej na znajomości swoich predyspozycji, zainteresowań, różnorodności zawodów, znajomości polskiego i europejskiego rynku pracy. 

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zakładał wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej celem realizacji opracowanych zagadnień projektowych. Nasz projekt uzyskał maksymalną liczbę punktów w konkursie złożonych wniosków, a przyznana kwota dofinansowania wynosiła 151.919 PLN. W naszym przedsięwzięciu zaplanowaliśmy wyjazdy dwóch 15-to osobowych grup uczniów do szkół ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “KAROL WOJTYLA -PONTEFICE” w Santa Flavii/Sycylia oraz 107 primary school “Khan Krum” w Sofii/Bułgaria. Uczestnicy projektu wybrani zostali w procesie rekrutacji wykonując określone zadania projektowe. Zależało nam aby byli to również uczniowie o mniejszych szansach, czy znajdujący się w trudniejszej sytuacji społecznej. 

Mobilność poprzedzona była działaniami przygotowawczymi z zakresu edukacji językowej, wiedzy o kulturze, tradycjach kraju szkoły przyjmującej oraz zajęciami z zakresu orientacji zawodowej. Działania przygotowujące dotyczyły również opracowania materiałów promujących nasz region i jego specyfikę, jak również polski system szkolnictwa oraz polski, w tym lokalny, rynek pracy. 

Podczas tygodniowej mobilności w listopadzie 2019 roku uczniowie odwiedzili włoską szkołę ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “KAROL WOJTYLA -PONTEFICE” w Santa Flavia, gdzie w grupie międzynarodowej uczestniczyli w zajęciach z zakresu orientacji zawodowej, porównywali swoje zainteresowania zawodowe, ścieżki kształcenia w wybranych zawodach, lokalny rynek pracy, przygotowywali dokumenty aplikacyjne, uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej. Wyjazd przyniósł nam wiele cennych doświadczeń w tym przede wszystkim związanych z poznaniem nowych, ciekawych i mało spotykanych dla nas zawodów. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i doświadczenia były otrzymane na zakończenie mobilności dokumenty; certyfikat potwierdzający mobilność oraz Europass Mobilność. Niestety wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID-19 uniemożliwiły nam realizację zaplanowanej mobilności do Bułgarii.

Realizacja przedsięwzięcia była dużym wyzwaniem również dla nauczycieli, ale i wspaniałą formą doskonalenia zawodowego oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami szkoły partnerskiej. Efekty tej współpracy zostały opracowane w postaci materiałów do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i upublicznione dla wszystkich zainteresowanych. Zrealizowano szereg działań upowszechniających i promujących rezultaty przedsięwzięcia wśród całej społeczności szkolnej, środowiska lokalnego oraz w szerszym zakresie poprzez publikację materiałów na stronie internetowej szkoły.

Jednym z kluczowych elementów realizacji naszego projektu było opracowanie zestawu dokumentów/pomocy do pracy doradcy zawodowego w szkole. W oparciu o opracowane materiały przeprowadzone zostały lekcje otwarte w naszej szkole, a w kwietniu 2021 przeprowadzone zostały również otwarte lekcje online w pozostałych szkołach naszej gminy. Tematyka lekcji obejmowała przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowę kwalifikacyjną oraz prezentację swoich osiągnięć w formie portfolio.

Koniec kwietnia 2021 roku w naszej szkole upłynął pod znakiem podsumowania i promocji działań projektu ,,Moje miejsce w świecie”. Rozpoczynając realizację projektu w 2019 roku zakładaliśmy zorganizowanie jednodniowej uroczystości mającej na celu przybliżenie kultury, kuchni, zabytków, rynku pracy krajów, które odwiedzimy podczas mobilności - Włochy, Bułgaria. Pandemia znacznie utrudniła nam realizację niektórych działań, ale też stworzyła możliwości wykorzystania na większą skalę nowoczesnych technologii w procesie promocji i upowszechniania. Zamiast zaplanowanej jednodniowej uroczystości zorganizowaliśmy kilka spotkań online z uczniami klas VI-VIII i nauczycielami naszej szkoły. Spotkania w mniejszym gronie pozwoliły na efektywniejsze dzielenie się zdobytymi doświadczeniami, wymianę informacji na temat kultury, tradycji, zwyczajów i upodobań żywieniowych mieszkańców innych krajów europejskich. Były również okazją do powspominania czasów sprzed obostrzeń pandemicznych. Dzięki tym spotkaniom uczniowie, którzy nie mają żadnych doświadczeń w realizacji projektów międzynarodowych mieli okazję przekonać się na czym polega udział w takim projekcie. Nasz Dzień Kultury Europejskiej uatrakcyjniony został opracowanymi quizami w których mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie.

Mamy nadzieję, że nasze starania zaowocują poszerzeniem się grona uczniów zainteresowanych udziałem w kolejnych projektach międzynarodowych. Być może któryś z uczestników znalazł też inspirację do podróży czy kształcenia w nowym, nieznanym mu do tej pory, zawodzie.

Podsumowanie projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego 
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II  w Koszęcinie 
w okresie od 01.09.2019 do 21.05.2021

Galeria: Podsumowanie projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Koszęcinie

Zobacz całą galerię

Komentarze

Cisza wyborcza!
Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu